Institute Ukrainiky

Main menu

Карта проїзду

 

Дивна наука історія. Кожен з нас сьо­годні й ті мільярди людей, які переду­вали нам, причетні до неї. Наше життя проходить в історичному просторі в конкретний історичний час. Ми своїми думками, діями і вчинками змінюємо хід історії, ініціюємо її непередбачені перегони й несподівані повороти.

Боляче усвідомлювати, що вже здавна стало нормою демонструвати знання історії у вигляді знеособлених фактів, за якими не видно долі простих людей. Творимо історію, забуваючи на­ступного дня імена творців. Але ж вони – наші предки, у нас тече їхня кров, ми розплачуємося за їхні помил­ки. Ось так і увійшли ми у третє тися­чоліття – тотально грамотними «Іва­нами, які не пам'ятають свого роду».

Щоразу, вперше входячи в новий клас і вдивляючись у дитячі очі, я сподіваюся пробудити інтерес до історії, вилення історією рідного краю і, як наховати повагу до людини, яка творить її, прищепити любов до рідної землі.

Років десять тому мені довелось ве­сти екскурсію Дніпропетровськом для вчених-істориків з усієї України. Я дуже хвилювалася: а раптом «бовкну» щось не так? Адже я – лише шкільна вчи­телька! І як мені стало легко, коли я від­чула – слухають! І раділа з цього, як дівчисько-школярка, і милувалася разом з гостями улюбленим містом, і пишала­ся давньою історією рідного краю.

І тоді спало на думку: коли все, що я розповідаю, цікаво професорам істо­рії, то як це має захопити моїх учнів, які щодня ходять алеями, вулицями й площами, граються в парках рідного міста. Так у мос життя ввійшло захопслідок, з'явилися підручники з історї Дніпропетровщини.

Сьогодні я бачу гостру необхідність відновити живий «зв'язок часів», від­творити пам'ять. Тому цього навчаль­ного року апробовую новий спецкурс «Український родовід як джерело ви­вчення історії України», мета якого – освоєння методів пошуку і збору істо­ричних відомостей, закріплення нави­чок письмової мови й оформлення письмових робіт (складання таблиць, діаграм, графіків), а також термінів і понять допоміжних історичних ди­сциплін, зокрема генеалогії; знайомство з минулим своєї родини, формування уявлення про закономірності розвитку суспільних явищ; стимуляція пізнавальної активності школярів в області істо­ричних знань; формування інтересу до історії краю й родини, умінь аналізува­ти фактичний матеріал; виховання по­ваги до справ минулих поколінь.

У процесі збору й аналізу інформації, обговорення проблем, підготовки висту­пу про сімейний родовід кожен учень зможе не лише побачити, але й відчути, «пропустити через себе» закономірності історичного розвитку різних поколінь у масштабах країни, знайти загальне й ви­окремити особливе, довести нерозрив­ність існування і діяльності кожної осо­бистості від процесів у країні, виховува­ти повагу до життєвого шляху своїх предків і гордість За свою Батьківщину.

Тетяна НЕДОСЄКІНА

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv