Institute Ukrainiky

Main menu

Карта проїзду

 

Михайло Кузьміч Янгель, відповідальний працівник авіапромисловості, в 1951 році призначається заступником С.П.Корольова в КБ НДІ–88. У 1952 році він стає директором НДІ–88, а в 1953 переходить на посаду Головного інженера цього ж інституту.

Вивчивши ракетну техніку, що розробляється в інституті: ракети Р–1, Р–2 і Р–5 (С.П.Корольова), що працювали на рідкому кисні, зенітну ракету Р–101 (Е.В.Синельщиков – ракета, А.М.Ісаєв – двигун), льотні випробування якої відбулися в 1949–50 роках на ГЦП, а також ракету Р–11 (М.П.Мішин – ракета, А.М.Ісаєв – двигун), льотні випробування якої пройшли в 1953–55 роках на ГЦП, що працювали на висококиплячих компонентах палива, М.К.Янгель приходить до висновку про більшу прийнятність висококиплячих КРТ для ракет бойового призначення. Цей висновок ґрунтувався на порівнянні міри бойової готовності ракет на низьких і висококиплячих КРТ і на аналізі умов їх бойового вживання. Ця обставина, а також необхідність мати в країні друге, перспективне ракетне КБ бойових ракет і зіграло роль в призначенні М.К.Янгеля в липні 1954 року Головним конструктором ОКБ–586 (з 1966 року ОКБ “Південне”), розгорнутого на базі СКБ Дніпропетровського ракетного заводу, створеного в 1951 році для серійного виробництва ракет Р-1 і Р-2 ОКБ Корольова.

Головний конструктор СКБ В.С.Будник (колишній заст. С.П.Корольова), приклав максимум сил і наполегливості для створення в стислі терміни високотехнічної бази ракетного заводу і його інфраструктури, а також молодого, творчого колективу. СКБ разом з супроводом серійного виробництва були розроблені пропозиції по поліпшенню технології виробництва і конструкції ракети Р–1. По спогадах полковника С.І.Грінберга (у той час військпреда УЗКА при КБ заводу), колектив СКБ провів проектні опрацювання по обґрунтуванню ракети на висококиплячих КРТ з подальшою розробкою ескізного проекту.

Під керівництвом М.К.Янгеля і В.С.Будника цей ескізний проект був доопрацьований. 13 серпня 1955 р. вийшла Постанова СМ СРСР “Про створення і виготовлення ракети Р–12 (8К63) з виходом на ЛКІ в квітні 1957 р.”

Після захисту ескізного проекту в жовтні 1955 року колектив ОКБ–586 приступив до розробки своєї першої балістичної одноступінчатої ракети середньої дальності Р–12, що відповідає вимогам ТТТ МО, затверджених Маршалом Радянського Союзу Г.К.Жуковим.

Від своєї найближчої попередниці Р–5 С.П.Корольова вона відрізнялася збільшеною дальністю польоту (до 2000 км.) і габаритно–ваговими характеристиками. Основною конструкцією, були баки окислювача і пального, причому верхній бак (окислювача) був роздільний проміжним днищем для витрати окислювача спочатку з нижньої частини бака, що створювало сприятливіші умови для стабілізації ракети у польоті.

Двигун РД–214 був розроблений в ОКБ–456 В.П.Глушко. Він був блоком з чотирьох камер згорання з одним турбонасосним агрегатом, що працює на парогазі, утвореному в результаті каталітичного розкладання перекису водню, насосом, що подається, в генератор. Як КРТ застосовувалася суміш окислу азоту з азотною кислотою (АК–27И), вуглеводневе пальне ТМ–185 (гас) і пускове пальне ТГ–02. Вихід двигуна на робочий режим здійснювався без попереднього рівня (“гарматний” запуск) з тягою на землі 65 Тс.

Система управління ракетою (розробники НДІ–885 Н.А.Пілюгина і НДІ–10 В.І.Кузнєцова) була повністю автономною. У ній були застосовані прилади нормальної і бічної стабілізації центру маси і система регулювання швидкості. Для підвищення точності видачі команди на виключення двигуна застосовувалися п'ять електролітичних інтеграторів. Для підвищення надійності СУ у польоті її комутаційні канали дублювалися.

Агрегати наземного устаткування (розробник ГСКБ В.П.Барміна) були виконані в рухливому варіанті з частковим використанням раніше виконаних зразків.

Зважаючи на вельми стислий час від захисту ескізного проекту до виходу на льотні випробування (всього біля півтора року) колективу ОКБ–568 і його суміжникам довелося в напруженому темпі розробляти технологію і виготовляти окремі вузли і агрегати ракети, проводити заводські випробування, випускати конструкторську документацію.

У цю роботу активно включилися представники замовника ракетного комплексу – Управління Начальника реактивного озброєння (УНРО) і військові представництва УНРО при КБ, НДІ і заводах – виробниках РК з ракетою Р–12.

Випробувачі полігону використовували цей період для вивчення конструкторської документації, пристрої ракети і агрегатів наземного устаткування з виїздом в КБ, НДІ і заводи.

На початку 1957 року ракета Р–12 була доставлена на полігон.

Головою Державної комісії з випробувань РК з ракетою Р–12 був призначений начальник реактивного озброєння генерал-лейтенант ітс А.І.Семенов.

Технічним керівником випробувань був М.К.Янгель. Від ОКБ–586 брали участь у випробуваннях заступники Янгеля – В.С.Будник і Л.А.Берлін, провідні фахівці – Н.Ф.Герасюта, М.І.Галась та інші випробувачі.

У випробуваннях також брали участь Головні конструктори - суміжники по розробці ракетного комплексу і їх представники. Від УНРО були: генерал-майори ітс Н.Н.Юришев і Н.Н.Кузнєцов, полковники Ю.І.Воробйов, І.Л.Малахов, Г.А.Солнцев, О.Б.Харчевников, О.В.Грушин, від ВП при ОКБ–568 старшим був полковник Б.А.Комісаров.

Випробування РК з ракетою Р–12 здійснювалися на 4–ому ГЦП особовим складом 1–ого управління полігону на майданчику №4”Н” (нова), в МІК майданчика №20 (технічна позиція) і на майданчику №21 (стартова позиція).

У випробуваннях брали участь: начальник 1–го управління – полковник А.С.Калашников, начальник комплексного відділу – полковник В.І.Меньшиков, його заступники: по старту полковник А.А.Курушин, по технічній позиції – підполковник Г.І.Іоффе, начальники відділів: підполковники М.М.Катеринич і П.П.Яцута, випробувачі: капітани А.Г.Грінь, Ю.А.Пресняков, А.М.Долгов, В.А.Шепталін, Д.Н.Горошников, В.А.Бородаєв, Н.В.Іконников, А.А.Павлов та інші товариші. Командиром випробувальної частини управління (ОІЧ) був полковник С.Я.Тюрменко, начальником стартової команди – майор М.В.Терещенко, стартового відділення – капітан А.Н.Кубасов.

Загальну організацію випробувань здійснювали: начальник полігону генерал-полковник артилерії В.І.Вознюк, штаб полігону (начальник штабу полковник А.С.Буцкий) і його відділи – оперативний (підполковник Н.Б.Ільін), астрономо–геодезичний (полковник Д.А.Грузд), зв'язки (підполковник А.Д.Горбунов), метеорологічний (полковник Н.А.Столипін), бойових полів (підполковник В.І.Чепа), а також служби тилу, будівництва і експлуатації.

У 1956 році на полігоні була сформована нова, четверта, окрема випробувальна станція (ОВС), передислокована в тому ж році ближче до району падіння ГЧ. Начальником ОВС був призначений підполковник М.М.Зможний.

Цей період згадують:

А.А.Курушин (генерал-лейтенант у відставці, колишній начальник 5НИИП МО):

“З першої зустрічі М.К.Янгель справив на мене дуже хороше враження. Відразу ж він і його фахівці зібрали випробувачів, задіяних в розрахунку випробувань, пояснили нам особливості комплексу на яких слід звернути увагу при випробуваннях.

Вислухали нашу думку, наші рекомендації, які слід було б врахувати. Це була розмова на повному взаєморозумінні, в загальних інтересах, в єдиних цілях.

Випробування ракети Р–12 йшли нелегко. Позначалося багато нових конструктивних рішень, що вимагають складної перевірки і ретельного відробітку. Звичайно, ми були багато в чому готові до цих випробувань. За рік до цього випробувачі почали вивчати нову техніку і документацію в КБ і на заводах. Працювали разом з конструкторами, цеховими випробувачами і фахівцями стендів. Вони надавали нам велику допомогу у вивченні нових систем, пристроїв і вузлів ракети, випробувального устаткування, інструкцій і методик випробувань.

М.К.Янгель був дуже уважний до міркувань, пропозицій і рекомендацій учасників випробувань і довіряв їм. Ми дуже поважали його за це.”  (“Байконур – диво XX століття”)

А.С.Калашников (генерал-лейтенант у відставці):

“Підготовка першої ракети Р–12 до пуску йшла цілодобово, з великою напругою, проте обстановка була ділова і кожне питання опрацьовувалося досконально. Випробувачі полігону і колектив конструкторів ОКБ–586 Янгеля і його суміжників працювали дружно, з повною віддачею. Тон в роботі задавав М.К.Янгель, завжди спокійний, який розташовував до себе і терпляче вислуховував кожного виконавця. Всі рішення ми приймали з ним спільно.

Мені запам'ятався перший пуск ракети. Багато було різних припущень про різні наслідки “гарматного” запуску ракети, поведінка стінок паливних баків під час старту”. (“Ветерани–ракетники згадують”)

Автор цих рядків також добре запам'ятав перший пуск ракети Р–12, який довелося чекати в районі падіння ГЧ близько двох місяців.

По вказівці начальника полігону я, який відповідає за роботу ОВС полігону, повинен був організувати експедиційне забезпечення прийому перших ГЧ ракети Р–12 в квадраті падіння (1700 км. від старту). Сформована ОВС ще не брала участь в цих роботах. В кінці квітня 1957 року ми зайняли “бойовий порядок” в безлюдному районі напівпустелі Бек–Пак–Дала, розвернули необхідну техніку, доповіли про готовність до роботи, але роботи на старті затягувалися і обстановка ускладнилася, оскільки час проведення випробувань був обмежений унаслідок прогону 3–х млн. голів худоби по 7–ми обладнаним трасам, що пересікають з півдня на північ проекцію траєкторії польоту ГЧ.

Оцінивши динаміку руху цієї маси худоби, я запропонував проводити пуски в темний час доби, коли отари зупинялися на відпочинок. Спочатку це викликало незадоволеність місцевих органів влади, але потім конфлікт був улагоджений.

Нарешті отримуємо повідомлення про готовність до пуску. З нетерпінням чекаємо появи крапки, що світиться, на темному небосхилі.

Ось з'являється сигнал на телеметричній станції, потім і крапка, що світиться, але вона проноситься високо, мимо нас – переліт 50 км. Після доповіді в штаб полігону про зарубку і відхилення ГЧ слідує запит: “як з людьми поста станції фототеодоліта (ФТС) ?” Не дивлячись на мої заперечення, мені вказали місце розміщення поста суворо в площині стрілянини в 30 км. на схід від точки прицілювання, а оскільки корпус ракети відставав при падінні від ГЧ на 20 км., то при цьому перельоті ГЧ розташування поста накривалося залишками ракети. Докладаю – “все гаразд, ФТС розмістив перпендикулярно проекції траси польоту ГЧ, повернути у вказану раніше крапку?”. Відповідь – “залиште на колишньому місці”.

Вранці знайшли місце падіння ГЧ, провели топогеодезичну прив'язку, огляд і опис місця падіння, знайшли залишки корпусу.

Через добу прилетіли випробувачі ОКБ–586 для огляду і аналізу залишків першої ракети. Літак ІЛ–14 прийняли на місцевому такирі завдовжки близько 5 км., льотчики задоволені – “не гірше, ніж у Внуково”.

Випробування комплексу Р–12 проводилися в три етапи з 22 червня 1957 по грудень 1958 року. Всього було підготовлено і пущено 25 ракет. На першому етапі були виявлені деякі недоліки, зокрема, в роботі системи відділення ГЧ від корпусу ракети, погіршуючі точність попадання в ціль. Випробувачем 1–го управління капітаном Ю.А.Борисевичем (у подальшому першим на ГЦП доктором технічних наук, що став) було розроблено пропозицію, що усуває цей недолік. Воно було розглянуте М.К.Янгелем і прийнято до впровадження.

В цілому випробування РК з ракетою Р–12 пройшли успішно і він 4 березня 1959 року був прийнятий на озброєння.

Проте, ще до прийняття на озброєння ракети Р–12, у вересні 1958 року під час першого показу на ГЦП ракетної техніки керівникам ЦК КПРС, Уряду і Військового відомства відбувся її демонстраційний пуск. В ході цього показу М.С.Хрущов заявив: “Сьогодні ми побачили, що таке ракети. Вони можуть бути грізною зброєю і надійним щитом Батьківщини”. Це був серйозний вивід і для конструкторів ракетної техніки і для Озброєних сил.

ОКБ-586 і завод №586 були нагороджені орденом Леніна. М.К.Янгелю, В.С.Буднику і Л.В.Смирнову (директорові заводу) були привласнені звання Героїв Соціалістичної Праці.

РК з ракетою Р-12 став основною бойовою одиницею для створених 17.12.1959 р. РВСП.

На ГЦП проходили навчання бойові розрахунки ракетних частин з проведенням пусків ракет по планах учбово-бойової підготовки і допуску до бойового чергування.

Льотні випробування РК з ракетою Р-12 показали недостатню захищеність його від зброї вірогідного противника. Фахівці бачили вихід в укритті ракет в спеціальних шахтах.

У першій половині 1959 р. ГСКБ В.П.Барміна і проектний інститут ЦПІ-31 МО виконали проект експериментальною шахтною ПУ. На ГЦП були побудовані дві ШПУ (об'єкт “Маяк”).

Перший пуск ракети Р-12 з шахти відбувся 31.08.1959 р., який підтвердив можливість пусків ракет з шахтних ПУ.

У липні 1960 р. вийшла Постанова ЦК КПРС і СМ СРСР про розробку і будівництво групових бойових ШПУ для РК з ракетою Р–12. ОКБ-586 провело доопрацювання ракети Р-12 із завданням її розміщення, обслуговування і пуску з бойової ШПУ. Ракета отримала найменування Р-12У.

На ГЦП в стислі терміни було здійснено будівництво групового старту, що складається з 4-х ШПУ, розміщених по кутах прямокутника 80х70 м, захищеного командного пункту, наземного сховища КРТ, а також допоміжних споруд.

Шахтний ракетний комплекс отримав умовне найменування “Двіна”. Для його обслуговування на ГЦП формується окрема випробувальна частина (ОВС), командир – полковник І.М.Шаповалов. Перший пуск з цього РК відбувся 30.12.1962 р.

На озброєння шахтний РК з ракетою Р-12У був прийнятий 09.01.1964 р.

Ракетні комплекси з ракетою Р-12 і Р-12У виявилися “довгожителями”: на бойовому чергуванні вони знаходилися з травня 1960 р. (ракетні полиці полковників: І.Т.Сальницького, В.А.Сазонова, В.Н.Колісниченко, підполковників К.Р.Медведєва і А.С.Дадаяна) по 1989 р. Кількість ракет у складі цих РК досягла максимальної величини 572 ракети. За період з 1957 по 1989 рік на 4 ГЦП при проведенні ЛКІ, серійних випробуваннях і пусках ракет по планах УБП, був здійснений запуск близько 1100 ракет Р-12 і Р-12У. Для виробництва такої кількості ракет окрім заводу №586 були задіяні ще три серійні ракетні заводи, розгорнутих на Уралі і в Сибіру за ініціативою Маршала Радянського Союзу Г.К.Жукова.

На РК з ракетою Р-12 неодноразово проводилися пуски ракет з термоядерним зарядом:

- у вересні 1961 р. були проведені вперше пуски двох ракет з району Воркути по бойовому полю на Новій Землі (операція “Роза”);

- у жовтні 1961 р. і жовтні 1962 р. з ГЦП були проведені пуски з висотним підриванням заряду на траєкторії польоту ГЧ. У епіцентри цих висотних термоядерних вибухів запускалися ракети Р-5В з науковою апаратурою (операція “К-1” і “К-2”).

У другій половині 1962 р. була проведена унікальна військова операція по доставці і розміщенню на Кубі 36 ракет Р-12 (операція “Анадир”), чим була зірвана реальна загроза американської агресії на Кубу.

В період 1958-1970 років з ГЦП проводилися пуски ракет Р-12 і Р-12У з метою відробітку системи протиракетної оборони.

Оснащення РВСП РК з ракетами Р-12 і Р-12У з'явилося новим етапом в розвитку ракетно-ядерного потенціалу Озброєних Сил СРСР.Відкриття пам'ятника М.К.Янгелю в квітні 1975 р. на пл. 42 космодрому “Байконур”.

У першому ряду зліва направо: генерал-лейтенант Фадєєв (нач. космодрому), Стражева (дружина Янгеля), генерал-полковник Гриігор’єв (заст. ГК РВСП), генерал-майор Воїнов (заст. нач. космодрому), полковник Грачев (КБЮ), Галась (КБЮ), полковник Алексин (нач. 2-го упр. космодрому), полковник Чепа (ГУРВО), генерал-майор Майський (НДІ-4).

Полковник у відставці В.І.Чепа – ветеран ГЦП

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv