Institute Ukrainiky

Main menu

Карта проїзду

 

Після Люблінської унії з1569р. Польща та Литва стали об’єднаною державою Річчю Посполитою. Шляхта обох держав здобула право володіти землями на території усієї Речі Посполитої. Вона почала просуватися на Україну, випрошуючи грамоти на, так звані, “пусті” землі.

Була зроблена ревізія “пустих” земель у Волинському, Брацлавському, Подільському воєводствах. Багато земель роздав король Сигізмунд ІІІ Ваза в подяку за обрання на польський престол. Великі латифундії виросли по всій Україні. Конєцкопольські дістали Чернігівщину та Поросся. В кінці XVІ ст. Вишневецькі отримали величезні маєтності на Лівобережжі. В цей час у Західній Європі розвиваються промисловість, торгівля, ростуть міста. В зв’язку із збільшенням нехліборобського населення дуже зростає попит на сільгосппродукти. Україна стає одним із головних постачальників збіжжя до Західної Європи.

                                

Майже кожний населений пункт має свою легенду заснування. Кролевець – не виняток. На початку ХVІІст. ця місцевість була під Польщею, тому й легенда гласить, що саме тут, на берегах річки Свидні, до якої впадають Калище та Добра Вода, полював польський король, але так сталося, що він залишився сам на сам із диким кабаном. Підоспіла варта врятувала короля. Тому, на знак свого врятування, саме на цьому місці король заснував місто. Але це тільки легенда. Малоймовірно, щоб польський король їхав сюди, за кілька тисяч кілометрів, на полювання.

                                

Першу історичну довідку про заснування міста написав доктор права, філософії та медицини Опанас Филимонович Шафонський (1740 - 1811р.р.) у 1787р. при топографічному описі Новгород-Сіверського намісництва. Вона становить одну сторінку. Ось її початок: “Уезд Кролевецкий. В нем город Кролевец, при реке Свидне, от Новгорода-Северскаго в 64 верстах окружается рекою Свиднею, небольшими горами, пашенным полем и березовыми рощами. Разделяется на 11 частей. Герб сего города в синем поле Архангел Михаил в одежде воина стоящий на черном змие, держащий в одной руке обнаженный меч, а в другой золотые весы; пожалован 1783 года.

                             

Начало свое получил 1601 года, а 1646 года Король Польский Ян Казимир указал выстроить в нем крепость и назвать его Кролевцом, с тем, чтобы купечество малоросийское соединить вместе с Шлезией для способности торговать...”. Тут уперше називається дата заснування – 1601 рік. У всіх пізніших виданнях посилаються саме на О.Шафонського, який допустив кілька історичних неточностей.

                            

По-перше. Не міг Ян Казимір бути першим, хто дав назву місту "Кролевець", тому що воно було відоме як Кролевець з письмових джерел в 1638р., а Ян ІІ Казимір Ваза був королем Речі Посполитої з 1648 по 1668 роки після смерті свого брата Володислава ІV (1632 - 1648р.р.).

По-друге. Казимір став королем не з 1646-го, а з 1648-го року. Нам залишається лише припустити, що цифру "6" з "8" переплутали в друкарні, або це друга вагома помилка Шафонського. Відкіля він взяв у 1787 року дату заснування – 1601-й рік – невідомо. Зате у пізніших виданнях посилаються на О.Шафонського. Так, наприклад, це зроблено у книзі “Городские поселения Российской империи” за 1865 рік, в книзі “Материалы для географии и статистики России” за 1865 рік.

                          

У “Черниговских епархиальных известиях” за 1868р. вказується інша дата заснування. Тут написано так: “Город Кролевец при речке Доброй, которая Ретью соединяется с Десною, в 173 верст от Чернигова, в 590 верстах от Москвы.

                        

Кролевец самим именем своим показывает, что он основан Королем. Основание относится к 1608г. Причиною основания его было желание утвердить власть Сигизмунда в Украине и противодействовать власти соседнего московского государства. В 1638г. Кролевец был уже не только городом, но и местом поветового правления”. Тобто, рік заснування вказується 1608-й.

                           

Через 27 років, у 1895-му, в “Черниговских губернских ведомостях” за 1895р. теж вказується рік заснування 1608-й.

                            

Як бачимо, тут дається дата заснування 1608 рік – теж без вказівки першоджерела. Перша письмова згадка про Кролевець відноситься до 1638р. Це Універсал гетьмана Якова Остряниці, в якому він звертається до народу в зв’язку із засиллям в Україні польської шляхти, де просить у народу бути готовим до виступу.

                                    

Зазначимо, що 1 грудня 1618 року біля Троїцько-Сергіївського монастиря, після довгих намагань поляками захопити Москву, було підписане Деулінське перемир’я на 14,5 роки між Росією і Річчю Посполитою, згідно якому Росія уступала Смоленську, Чернігівську та Новгород-Сіверську землі. Серед 29 міст, що були названі в угоді, Кролевець, Глухів, Батурин, Kонотоп не названі, тому що не були ще містами, хоча було названо навіть такі дрібні міста, як Попова Гора.

                                 

Історик Олександр Лазаревський, згадуючи Кролевець, дату заснування міста не називає, а пише так: “г. Кролевец, рч. Свидня, поселен после Деулинского договора, в ряду тех городов (Нежин, Борзна, Конотоп...), которые поляки устроили по линии “Путивльского рубежа”, для защиты своих границ. Военное значение Кролевца видно и из его местоположения, как оно описано в 1654г., “Кролевец меж речек Рети и Свидни, на острову. В том местечке на горе, меж тех же речек, учали ставить стоячий острог, поставлено бревен с двести”. Отсюда видно, что ко времени возстания Хмельницкаго Кролевецкия укрепления не были еще и кончены. Селил Кролевец поляк Вышль или Виссель... Устороенный здесь городок назван был в честь короля - Кролевцом (cіvіtas regіі), как видно из тогда-же усвоенной ему печати”. Про це ж він пише коли згадує про Ревутинці. За Лазаревськім, Кролевець засновано після 1618 року.

                                  

В 1631–1646 роках на Україні, що була під Польщею, перебував французький військовий інженер, відомий картограф – Гійом Левасер де Боплан. За цей час він зібрав картографічний матеріал і видав велику карту України. На цій карті знаходимо Путивль, Конотоп, Камінь, Литвиновичі, Мутин, Ярославець, Тулиголово, Глухов, Полошки, але не бачимо Кролевця.

                                   

Вивчаючи проблему заснування міста Кролевець на Сіверщині, слід згадати, що в 1410 році після Грюнвальдської битви Польща заволоділа на півдні Кенігсбергом і перейменувала його називаючи Кролевець Пруський. Це ми читаємо в літопису Самовидця, літопису Величка. Після 1619 року Кролевець Пруський (Кенігсберг) перейшов під владу брандербургських курфюстів і був Польщею втрачений. Скарби польських монет, знайдені на території Кролевця в ХХст., також не дають змоги робити висновок про існування Кролевця в кінці ХVІст.

                                

Отже на початку XVІІст. Польща намагається захопити Московський престол, але їй вдається по Деулінському перемир’ю тільки закріпити за собою Смоленські та Чернігівські землі. Тому виникає пряма необхідність на кордоні з Московською державою ставити опорні пункти. За короткий час між 1618 та 1638 роками із малого поселення з’являється місто. Втративши Кролевець Пруський на півночі, Польща вирішила заснувати Кролевець на сході на честь короля. Польське слово "krol" означає "король". В 1644 році король Володислав ІV надає місту магдебурзьке право для його швидкого будівництва. Значить, Кролевець виникає як місто в період польського володіння цим краєм при королі Володиславі ІV, як форпост на кордоні з Московщиною.

                                         

З наведеного історичного матеріалу випливає, що назва “Кролевець” виникла між 1618 та 1638 роками, 20 березня (за ст. стилем) 1638р. Кролевець називається містом. До такого висновку прийшов свого часу і краєзнавець М.Г.Сереженко.

                                 

                                       

Анатолій КАРАСЬ
 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv