В рамках проекту «Села України», «Інститут Україніки» спільно із Запорізьким національним університетом вийшов з друку 8 том «Усної історії Степової України».

Восьмий том Усної історії Степової України репрезентує продо­вження матеріалів експедиції до села Сурсько-Михайлівка Дніпро­петровської області здійснену Запорізьким науковим товариством ім. Я. Новицького, Міжнародною громадською організацією "Інсти­тут україніки", Інститутом української археографії та джерелознав­ства ім. М. С. Грушевського Н АН України та Інститутом усної історії Запорізького національного університету в червні 2009 року.

Важливість і унікальність видання полягає в тому, що, по-перше, старовинне козацьке село було засновано легендарним запорожцем М.Коржем, а по-друге, усна історія є вагомим чинником історичного буття, значущим елементом відносин - побутових, економічних, сус­пільних і, що головне, - визначальним механізмом передачі історичної пам'яті і, як наслідок, - елементом ідентичності тієї чи іншої суспільної, соціальної, етнічної групи. 

Для істориків, філологів, фольклористів, краєзнавців, усіх, хто ці­кавиться історичною традицією, віруваннями, уявленнями.