Institute Ukrainiky

Main menu

Карта проїзду

 

Видання

 

Книга «Усна історія Степової України том 7»
Сьомий том Усної історії Степової України репрезентує матеріа­ли експедиції до села Сурсько-Михайлівка Дніпропетровської області, здійснену Запорізьким науковим товариством ім.Я.Новицького, Між­народною громадською організацією "Інститут україніки", Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського Н АН України та Інститутом усної історії Запорізького національного універ­ситету в червні 2009 року.
 
Брошура «Страви великої родини» (кухня народів Дніпропетровщини)

Передмова

За століття формування та розвитку України як незалежної  демократичної країни через її степи, гори та рівнини пройшли десятки народів світу. Деякі з них назавжди покинули ці місця, інші залишились й донині. Сьогодні на території України й Дніпропетровщини
зокрема, мешкають греки, росіяни, болгари, євреї, вірмени, грузини та люди інших національностей. Живучи поруч довгий час, народи обмінювались досвідом та збагачували свою культуру. Це взаємопроникнення можно добре прослідити на нашому столі – в кулінарних пристрастях.
Книга «Cтрави великої родини» присвячена кулінарним традиціям народів, які сьгодні живуть на территорії дніпропетровщини. Ми спробуємо зібрати весь багатонаціональний регіон за спільним столом, на якому кожен із народів зможе знайти страву до смаку.
Саме так ми пропонує вам поглянути на багату етнічну палітру дніпропетровщини.

 

 
Брошура "Дніпропетровськ – виміри історичної долі. 1492 – 2008" (частина друга)

Важко бути першими, надто тоді, коли доводиться долати стереотипи, затятість у небажанні сприйняття нового, хоча й очевидного, усталену традицію повторення одного й того ж сюжету, хіба що його варіаціями.

 
Брошура «Символ єднання та волі українського люду. Адріан Феофанович Кащенко (1858-1921)»

Бібліографічний покажчик «Символ єднання та волі українського люду. Адріан Феофанович Кащенко (1858-1921). До 150-річчя від дня народження» продовжує спільний проект ДОУНБ та «Інституту Україніки» з популяризації знань про рідний край та його найвидатніших представників, а також є наступним виданням із серії «Літературна Дніпропетровщина». Покажчик містить біографічний нарис про А. Кащенка літературознавця, старшого наукового співробітника музею «Літературне Придніпров’я», відділу Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького Наталії Василенко, бібліографію творів письменника та публікацій про нього. Бібліографія не претендує на вичерпність, проте на сьогодні вона є першою спробою зібрати та упорядкувати інформацію про творчість одного з найяскравіших українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя, життя і творчість якого тісно пов’язані з Придніпров’ям.
                         

 
Дмитро ЯВОРНИЦЬКИЙ та його родовід

В книзі на значному масиві архівних матеріалів, що вперше вводяться до наукового обігу, реконструйовано родовід українського вченого-енциклопедиста, видатного дослідника історії запорозького козацтва, фундатора Дніпропетровського історичного музею академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940). Репрезентовані в книзі документи є цінним джерелом для висвітлення маловідомих чи зовсім невідомих аспектів в біографії Д. Яворницького, передусім його походження, родинного контексту, стосунків вченого з батьками та іншими родичами, впливу цих стосунків на життя та творчість вченого. Книга пропонується широкому читацькому загалові, усім, хто цікавиться історією та культурою України, генеалогією та біографістикою.

                               

                           

 
Брошура "Дніпропетровськ – виміри історичної долі. 1492 – 2008" (частина перша)

Шановний читач!

Історія нашої батьківщини тісно пов’язана з краєзнавчою тематикою, з історією кожного міста і села України саме тому МГО «Інститут Україніки» розпочинає цей видавничий проект, присвячений дослідженням з історії Придніпров’я. Назва йому «Дніпропетровськ – виміри історичної долі».

                     

 
Брошура «Український дім» добродія Хрінникова

Видання «Український дім» добродія Хрінникова» продовжує серію «архітектура дніпропетровська» і надає інформацію про одну з найцікавіших архітектурних споруд міста, яка давно вже стала його візитною карткою. «Український дім» – готель «Україна» завжди викликав неоднозначне ставлення з боку мешканців міста, представників влади, архітекторів, мистецтвознавців, краєзнавців, але завжди привертав до себе увагу як оригінальна архітектурна споруда, історична пам’ятка, пов’язана з іменем катеринославського інженера, ме­цената, громадського діяча Володимира Хрінникова. Видання містить історико-архітектурний нарис краєзнавця, знавця місцевої архітектури Валентина Старостіна «Політична маніфестація архітектурного об’єкту», список публікацій про будинок. Видання ілюстроване рідкісними фотографіями.

                                               

 
Книга «Павлоградське повстання 1930 р.Документи і матеріали»

Книга присвячена до 75– річчя Голодомору в Україні.

        

У збірнику вперше в українській історіографії розкрито антирадянське повстання селян 1930 р. на Дніпропетровщині. Спогади очевидців та їхніх нащадків зібрані міжнародною організацією «Інститут Україніки», документи, які зберігаються в Галузевому державному архіві Служби безпеки України, свідчать про масовий опір селян України політиці колективізації, розкуркулення та хлібозаготівель. Показано роль ДПУ УСРР у придушенні збройного повстанського руху, що становив загрозу насадженню комуністичного режиму. 

 
Колекція листівок

У 1895 році в Російській імперії вперше дозволили надсилати відкриті листи приватного виготовлення. Незабаром у Катеринославі виникають численні видавництва, що спеціалізувалися на виготовленні поштових листівок. Загалом, враховуючи всеросійські та закордонні організації, їх було більше 30. Саме завдяки цьому ми сьогодні маемо змогу бачити місто таким, яке воно було в XIX-XX століттях.

 
Журнал «Хроніка 2000» «Дніпропетровськ: виміри історичної долі» ( випуск №74)
Хроніка 2000, № 74. Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – Київ, 2008. – 802 с.

Український культурологічний альманах. Випуск 74.

Редколегія: Юрій Буряк (головний редактор), Микола Жулинський, Володимир Загорій, Семен Заславський, Юрій Кочубей, Аскольд Лозинський, Анатолій Макаров, Олександр Мельник, Дмитро Наливайко, Володимир Панченко, Михайло Слабошпицький, Євген Станкович, Анатолій Толстоухов, Василь Чернець.

Автор проекту О.М.Лазько.

 
Монографіїя «Палімпсест. Коріння міста: поселення ХVI-XVII ст. в історії Дніпропетровська»

У книзі на основі комплексного опрацювання писемних, археологічних та картографічних джерел розглядаються питання історичної топографії , формування та історії населення пунктів, які існували в межах м. Дніпропетровська уXVІІ-XVIIІ ст. – польської фортеці і міста Кодак, міста Новобогородицьк (Стара Самарь), обох Катеринославі та ін. Визначається їхня роль у розвитку регіону, зв’язки між ними і значення Нового Кодака як міста, що поклало початок Дніпропетровську.

Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться добою козаччини, історією місто будування України та історією одного з найзначніших міст країни.

 

 
Журнал «Хроніка 2000» «Дніпропетровськ: виміри історичної долі» (випуск №73)
Хроніка 2000, № 73. Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – Київ, 2007. – 675 с.

Український культурологічний альманах. Випуск 73.

           

Редколегія: Юрій Буряк (головний редактор), Микола Жулинський, Володимир Загорій, Семен Заславський, Юрій Кочубей, Аскольд Лозинський, Анатолій Макаров, Олександр Мельник, Дмитро Наливайко, Володимир Панченко, Михайло Слабошпицький, Євген Станкович, Анатолій Толстоухов, Василь Чернець.

 
 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv