Institute Ukrainiky

Main menu

Карта проїзду

 

Сьомий том Усної історії Степової України репрезентує матеріа­ли експедиції до села Сурсько-Михайлівка Дніпропетровської області, здійснену Запорізьким науковим товариством ім.Я.Новицького, Між­народною громадською організацією "Інститут україніки", Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського Н АН України та Інститутом усної історії Запорізького національного універ­ситету в червні 2009 року.

Важливість і унікальність видання полягає в тому, що, по-перше, старовинне козацьке село було засновано легендарним запорожцем М. Коржем, а по-друге, усна історія є вагомим чинником історичного буття, значущим елементом відносин - побутових, економічних, сус­пільних, - визначальним механізмом передачі історичної пам'яті, еле­ментом ідентичності тієї чи іншої суспільної, етнічної групи.

Для істориків, філологів, фольклористів, краєзнавців, усіх, хто ці­кавиться історичною традицією, віруваннями, уявленнями.

 

 Головна редакційна колегія:

Павло Сохань - головний редактор

Сергій Тимченко - заступник головного редактора

Анатолій Бойко - науковий редактор

Валерій Козирев - відповідальний секретар

Валерій Смолій, Віктор Брехуненко, Олександр Маврін,

Юрій Мицик, Володимир Мільчев, Віктор Ткаченко,

Володимир Кравченко, Надія Бєлік, Надія Швайба

  

Редакційна колегія тому:

Анатолій Бойко (головний редактор), Олексій Лазько (заступник го­ловного редактора), Надія Швайба (науковий редактор), Ірина Довгалюк (відповідальний секретар), Юлія Головко, Віктор Ткаченко, Сергій Білівненко, Валерій Козирев, Надія Бєлік

  

Комп'ютерна верстка П. Бойко; Коректор Л. Ващенко, К.Петрова

  

ББК 63.3(4 Укр) + 63.5(4 Укр), 019

УДК 94(477.64) + 39

У 75

 

Усна історія Степової України. - Запоріжжя: АА Тандем, 2009.

У 75     -Т.7.-388 с.

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv