Institute Ukrainiky

Main menu

Карта проїзду

 

Перше фото 1903 року. З колекції Н.Бусигіної.

Обласний музей ім. О.М.Поля. Споруджено у 1903-1905 роках, за проектом архітектора Г.Панафутіна.

Водогінна вежа першого міського водогону. Споруджена у 1887-1890 роках за проектом інженера В.Вінарського. Знесена у 1911 році.

Друге фото березень 2008 року. Фотограф О.Лазько.

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv