Institute Ukrainiky

Main menu

Карта проїзду

 

Перше фото 1935 року. З колекції МГО «Інститут Україніки».

Вулиця Нова була прокладена через територію Технічного саду у 1925-1927 роках. Для автотранспорту використовувалась до 1970-х років.

Друге фото березень 2008 року. Фотограф О.Лазько.

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv