Institute Ukrainiky

Main menu

Карта проїзду

 

Карнавальний сміх як загальнокультурне явище належить до середньовічного сміху. Саме в цей період остаточно формуються основні і визначальні риси карнавалу, саме від цього часу він просувається уперед, крізь віки, формою усталеною і утвердженою.

Усі численні прояви сміхової культури за характером вираження можна розподілити на три основні форми:

 • Обрядово-видовищні форми.
 • Словесні сміхові форми (в т.ч. пародійні твори).
 • Різноманітні форми та жанри фамільярно-майданного мовлення.

Вони відображають єдиний сміховий аспект, і за усього свого розмаїття взаємопов’язані і переплітаються між собою. Карнавал характеризується наявністю сильного ігрового елементу, він є близьким і до театралізовано-видовищних форм, і до обрядових форм (за зовнішнім виявом). Щодо внутрішніх особливостей - під час карнавалу людина живе лише за законами його свободи, і гра, яка відбувається в межах дійства, являє собою саме життя. Карнавальний сміх також має свої особливості: всенародність, універсальність, амбівалентність.

Особливі, затверджені традицією, сміхові обрядово-майданні дійства надавали новий, підкреслено неофіційний, позацерковний і позадержавний аспект людини, людських взаємин: світу, тобто, спостерігається подвійність у сприйнятті буття. відомо, що ця подвійність існувала вже на ранніх етапах розвитку суспільства. Спочатку ж, очевидно, серйозний і сміховий аспекти були однаково священними і являли собою цілісність. Під дією певних чинників усі сміхові форми поступово перейшли до неофіційної сфери життя. Так з’явився карнавал.

Формування народної сміхової культури в Україні, на нашу думку, йшло паралельно світовому розвитку цього явища, і простежити це на національному ґрунті видається можливим через дослідження зсувів у свідомості, що відбувалися протягом століть і знайшли своє відображення у фольклорі, зокрема, у казках.

Термін «казка» має сотні визначень і об’єднує різні твори народного епосу. Ми будемо дотримуватися традиційного поділу казок на казки про тварин, героїко-фантастичні і соціально побутові.

Почнемо з казок про тварин. Здається, з усього загалу казок ці є найдавнішими. За ознакою наявності / відсутності елементів карнавалу їх можна поділити на:
 • тотемні казки (із залишками первісних вірувань);
 • казки з помітно вираженим карнавальним началом;
 • дидактичні казки.

Соціально-побутові казки за вищезгаданою ознакою також поділяємо на три групи: моралізаторські казки, карнавальні казки та героїзовані казки (герої - реалістичні історичні особи).

Складним видається розгляд героїко-фантастичних казок. Під цією назвою поєдналися кілька пластів казкового епосу, різною як за часом появи, так і за характером. Ми виділяємо власне чарівні казки, яких не торкнулося карнавальне переосмислення, і казки «псевдогероїчні»: структура їх та сюжет є своєрідною пародією на суто героїчні (або чарівні) казки. Окремо стоїть питання про казки з божественним началом: тут найяскравіше відображені народно-сміхові переосмислення світу і релігії.

Ми спробували подати у дещо несподіваному ракурсі. Видається актуальним вивести розгляд пародійних творів за межі традиційних уявлень. Щодо нашого дослідження: явище під назвою «український карнавал» існує реально, отже, маємо для опрацювання ще чимало його проявів, не лише казки.

Худзик Світлана(м.Донецьк)

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv