Інститут Україніки

Головне меню

Карта проїзду

 

Етика - система норм моральної поведінки людини, суспільної чи професійної групи.
Eтнос - це соціальне утворення, група людей, яких об'єднує ряд ознак: загальна територія проживання, загальна культура, мова, історія і самосвідомість. Саме за цими найважливішими ознаками можна розрізняти етноси.
З давніх-давен автохтонні народи живуть на Землі, що дав їм Господь.  Та завдяки тим чи іншим причинам та історичним подіям, деяка частина населення мігрує у інші країни, залишається на чужій землі.  Ці люди, як правило, не забувають свою Вітчизну і, разом з тим, засвоюють мову та традиції нової культури. В свою чергу, ця культура збагачується культурою переселенців, що прийшли на її землю.
«Етніка» (етика і етнос)   науково популярний журнал   у якому  опубліковані результати наукових досліджень в області національних відносин, національних обрядів та звичаїв, національної культури, історії, біології, соціології насамперед різних етносів України.

 

Журнал складається з таких розділів:

 

 
Етнопсихологія.
Етнопсихологія  вивчає  етнічну свідомість і самосвідомість, національні цінності та   національні мрії.  

 

 


Етнолінгвістика.
Етнолінгвістика – це наука про вивчення взаємовідносин культури  та  мови народу.
В підрозділі  «Майстерність перекладу» розглядається теорія та практика поетичного й прозового перекладу в український та російській літературі, статті видатних митців про свій досвід в цій галузі. Публікація нових перекладів світової класики на українську та російську мови.   

 

 

 
Етноархеологія.
Етноархеологія - наука про культуру та суспільство, що інтегрує археологічні та етнографічні знання.
У етноархеології виділяються основні передумови появи людини сучасного типу. Але етноархеологія, на нашу думку, у майбутньому відокремиться у вітчизняній науці, як окрема наукова дисципліна,  що має у своїй структурі методологію та теорію конструювання історичних моделей минулого (у нашому розумінні - етносоціокультурних систем), історіографію інтеграції археології й етнографії, етноархеологічне джерелознавство, методику конструювання та реконструкції (для більш давніх періодів історії людства) моделей минулого й фактичні (емпіричні) дослідження методами етноархеології соціумів та культур різних історичних епох та їх динаміки.

Робиться спроба виявити організаційну структуру, яка приводить суспільство до стійкого розвитку в умовах постійно змінюючогося зовнішнього і внутрішнього середовища.
Для цього коротко розглядаються характерні риси організаційних форм, що передували появи власне суспільства Homo Sapiens 40-35 тис. років тому. (Це стадо архантропів або пітекантропів (1 млн – 100 тис. років тому), та праобщина палеоантропів або неандертальців (100 – 40 тис. років тому).
Розглядаються три головні соціальні підрозділи (сім’я, община, плем’я), які створили стійку організаційну структуру суспільства, забезпечили розвиток останнього.

 


 
Етнопедагогіка.

Етнопедагогіка - наука про досвід народів по вихованню підростаючого покоління.

Об'єкт етнопедагогіки - народна педагогіка, яка являє собою сукупність педагогічних відомостей і виховного досвіду, що зберігається в усній народній творчості, звичаї, обряди, традиції та казках.                             

 

 

 


Етнобіологія.
Етнобіологія вивчає взаємовідносини між народами, із далекого минулого в сьогодення.

 

 

Етносоціологія.
Етносоціологія виявляє й визначає етнічну самосвідомість народів, тим самим зумовлює їх гармонійне існування й розвиток.
Культурно - історична етносоціологія,   дозволяє сказати, що методологія етносоціології переживає своє нове народження, як конкретної осяжної цілісної науки. Науки, яка в майбутньому допоможе Україні йти по шляху від соціалізації культури користі до культури гідності та величі.

 

 

Етнографія.
Етнографія вивчає історію народу, яка включає в себе історію його житла, одягу, харчування, родинного укладу.
В підрозділі «Костюм, як національна ознака людини» розглядаються особливості традиційного вбрання на етнонаціональну свідомість.

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті 62 гостей та відсутні користувачі

Відкритий лист