Інститут Україніки

Головне меню

Карта проїзду

 

Анатолій. Чоловіче грецьке ім'я, що означає - східний, житель східної країни Анатолії. Друге значення цього імені - схід сонця.
Андрій. Чоловіче грецьке ім'я, що в перекладі з грецької мови означає - чоловік, мужній хоробрий.
Антон. За однією з версій ім'я походить від римського родового імені Antonius. За другою версією, не такою поширеною, як перша, ім'я Антон від грецького anthos, що означає квіток. І третє тлумачення імені Антон - грецьке ім'я, що означає "той, хто вступає в бій", "змагається в силі".
Артем. Ім'я походить від від назви грецької богині Артемиди. Артемида в грецької міфології богиня полювання.
Валентин. Чоловіче ім'я, яке утворене від латинського слова "val" - здоровий. Означає здоровий, сильний, міцний.
Валерій. Чоловіче римське родове ім'я Valerius. Походить від латинського слова "valere", що в перекладі з латинської означає бути здоровим, тобто здоровий, сильний.
Василь. Стародавнє слов'янське чоловіче ім'я, що означає – селянин (весь - село), намісник; Василь - прояв Бога Місяця, який уособлює прошарок селян і на людиноподібних стелах позначає черево.
Віктор. Чоловіче ім'я, що в перекладі з латинської мови слова victor означає переможець.
Вікторія. Жіноче ім'я, що в перекладі з латинської мови слова victoria означає перемога.
Віра. Стародавнє слов'янське жіноче ім'я, що походить – від “віра”; вірна, правдива
Віталій. Походить від латинського слова vita, що означає життя. Або від слова vitalis - жіттєвий.
Володимир. Стародавнє слов'янське чоловіче ім'я Володимъръ. Ім'я складається з двох слів влад - влада, володіти, та слова мир - мирний, мир. Означає володар світу (громади); владою великий.
Влас. Стародавнє слов'янське чоловіче ім'я, яке утворилось від імені слов'янського бога Волоса/Велеса. В слов'янськ міфології Велес покровитель домашньої худоби. Існує ще одна версія виникнення імені Влас, згідно якої ім'я грецького походження – від слова blasios - простий, грубий.
Вячеслав. Стародавнє слов'янське чоловіче ім'я. Ім'я означає найславніший, самий славний.
Геннадій. Ім'я походить від грецького слова gennadas - шляхетний.
Георгій. Ім'я походить від грецького слова georgos - землероб, фермер.
Григорій. Латинське ім'я Gregorius, яке в свою чергу походить від більш пізнішого грецького імені Γρηγοριος (Gregorios) утворилось від грецького слова γρηγορος (gregoros) , що означає - бодрствующий, уважний.
Дар'я. Стародавнє персидськє, жіночій варіант ім'я чоловічого імені Дарій В оригинале Дараявауш. От слов "дара" - обладающий, "вауш" - добрый, благой. Означає переможниця.
Дмитро. Ім'я походить від грецького імені Demetrios тобто той, що належить міфічній богині Demeter. В античній міфології: Деметра - богиня родючості та землеробства.
Євдокія. Українське, російське та білоруське жіноче ім'я - варіант чоловічого імені грецького походженя. Римська форма чоловічого, грецького імені Eudokia, що означає "напевно добрий", "здається добрий" від слів eu - добро, та dokein - напевно, здається.
Іван, Іоанн. Слов'янська форма чоловічого, біблейського ім'я Іоханан, що з єврейської мови означає - дарунок Б-га, Б-г милує. У християнському світі це ім'я стало найпоширенішим на честь біблейського пророка Іоанна Хрестителя. Існує ще одна маловідома й непоширена версія походження імені Іван. Версія про слов'янське походження, згідно якої ім'я Іван означає – життєвий; благородний. Від слів Ява - світ життя; Іва (золота верба) - в слов'янській міфології дерево життя та частини “ган” - народження.
Ігнат. Українське, російське та білоруське християнське, чоловіче ім'я, яке походить від римського родового імені Egnatius, що можливо означає "вогонь".
Ірина. Ірина – згідно східнослов'янській міфологігії ім'я означає: та, ща присвячена Ірію (раю) - країна, куди відлітають птахи і душі предків, згідно східнослов'янської міфології.
Йосип. Єврейське стародавнє, чоловіче, біблейське ім'я, яке попало в українську мову з латинської та грецької мови, разом з Християнством. Йосип є українською формою єврейського імені Yoseph. З єврейської ім'я Yoseph означає він добавить, звеличить. За Біблеєю Йосип був одинадцятим сином Якова, пробатьком одного з колен Ізраїлю, був сновидцєм. Улублений син свого батька, за що його старши брати й продали в рабство в Єгипт. Ім'я Йосип мав також прийомний батько Ісуса, муж Марії.
Карл. Германське та скандинавське чоловіче ім'я, яке утворилось від старогерманського слова, яке означало чоловік.
Костянтин. Українська форма римського чоловічого імені Constantinus, яке походить від латинського слова constans, означає "постійний, незмінний або стійкий". В світовій історії Константин Великий - перший з римських імператорів, який прийняв християнство. Він переніс столицю імперії з Риму у Візантію, перейменував на Константинопіль (Constantinople) зараз Станбул (Istanbul) столоця Турції.
Леонід. Чоловіче грецьке ім'я, що означає син лева, або подібний до лева.
Любов. Стародавнє слов'янське жіноче ім'я, яке означає коханна, любима, любов. Воно доволі поширено серед східнослов'янських народів: білорусів, росіян, українців. І не дивлячись на своє стародавнє походження і великий вік багато батьків обирають ім'я Любов для своїх доньок.
Людмила. Стародавнє слов'янське жіноче ім'я, яке походить від чоловічого ім'я Людмил - приємний, милий людям.
Марина. Означає водяна, морська; уособлення жіночої сутності. Жіноча пара Купалі.
Мєєр. Ім'я Мєєр є одним з варіантом єврейського імені Мєір яке означає - той, хто випромінює світло. Як правило таке ім'я батькі давали дитині якщо вона народилась в дні єврейського свята "Ханукі". Таке ім'я давали здебільшого в релегійних єврейських родинах.
Микола. Я важаю що ім'я Микола походить від стародавнього єврейського імені Mika'el яке означає - рівний Б-гу, а не від російського імені Ніколай. Саме так важає більшість, і офіційно принято при перекладах імені Ніколай.
Надія. Стародавнє слов'янське, жіноче ім'я, яке означає – надійна, міцна, добросовісна.
Наталля, Наталія. Жіноче ім'я, що в перекладі з латинської мови перекладається як природна (рідна).
Мікола. Грецьке власне ім'я Nikolaos, від грецьких слів nikё що означає перемога та laos - народ, тобто переможець народів. Ніколай є російський варіант цього імені.
Олег. Чоловіче ім'я скандинавського походження. В угоді між Руським князівством та Візантією, яка була укладена 911 року є перелік імен - послів князя Олега. Дослідувачі дійшли висновку, що за особливостю написання та мовлення (а також тому, що деякі імена з "посольского" списку угоди зустрічаються тількі в стародавному норвежському ономастиконі) були за національністю норвежцями. Такий висновок є на підтримку гіпотезі, згідно якій Олег - норвежський родич другої жини Рюріка або в загалі герой сагі "Одд Стріла". Основна маса дослідувачів відносять ім'я Олег до скандинавського helg або helgi та перекладають як "святий" та "вєщий". На користь цієї гіпотизі грає й те, що слова "святий" та "вєщий" в староруських лєтопісях близьки за суттю поняття. Однак інші стверджують, що первинний смисл - смисл Стародавньої Руси helg або helgi означало "процвітаючий" і тількі потім набуло нині прийняте значення.
Олександр. Український варіант чоловічого імені Алєксандр, яке походить від грецького імені Αλεξανδρος (Алєксандрос), що в перекладі з грецької означає "захісник" від грецьких слів αλεξω (alexo) "захищати, обороняти" та слова ανηρ (aner) "людина" (у родовому відмінку ανδρος (andros)). Це ім'я стало пошерене в всьому світові завдяки великому завойовнику Олександру Македонському.
Олексій. Чоловіче українське ім'я, варіант грецького імені Αλεξιος (Alexios), що означає "захісник", "спаситель" або "рятівник", походить від грецького слова αλεξω (alexo) "захищати, рятувати".
Ольга. Жіноче скандинавське ім'я, що означає свята, походить з чоловічого імені Олег.
Павло. Чоловіче ім'я, що в перекладі з латинської мови означає малий.
Палажка. Стародавнє слов'янське, жіноче ім'я, яке означає – яка народжує. Утворилось від слова 'пологи'.
Пелагія. Жіноче ім'я, яке було поширено в Греції, Польщі, Україні, Росії. Є жіночою формою латинозованого грецького ім'я Pelagius, яке в свою чергу походить від грецького ім'я Pelagios. З грецької мови pelagos - означає море. В сучасній Україні таким іменем вже мало кого називають, здебільшого воно зустрічається у жінок похилого віку.
Петро. Чоловіче біблейське ім'я, що в перекладі з латинської мови означає камінь. Ім'я з'явилось завдяки Ісусу Христу, Який назвав так одного зі своїх учнів - Симона, сина Йонина, в майбутньому канонизований християнами святом Апостолом, томущо йому було відкрито, що Ісус Христос Син Б-га. Ім'я Симонові було дане єврейською мовою - Кифа, яке з єврейської перекладається як "скала", "твердиня" або камінь. Потім нове ім'я Симона було перекладено латинською мовою як Петро тобто камінь. Зараз іменем Петро називають багатьох людей, які живуть на всіх континентах земної кулі.(*Євангелія від Св. Матвія 16:16-18)
Світлана. Стародавнє слов'янське, жіноче ім'я, яке означає – світла
Семен. Чоловіче ім'я, що в перекладі з латинської мови означає малий.
Сергій. Ім'я походить від римського родового імені Sergius, що в перекладі "високий, вельмишановний", за іншою версією з латинської воно можливо означало 'слуга'. Окрім латинської версії, існує ще одна, про невідоме етруське походження. Сучасний російський варіант імені - Сергєй (Сергей). В давнину використовувалося саме ім'я Сергій, як у росіян, білорусів так і в українців, це старослов'янська форма імені. Священослужителі Православної церкви російського та українського патріархату використовують стару старослов'янську форму імені Сергій. Хоча серед українців в давнину воно було не таке поширене.
Симон. Стародавнє біблейське, єврейське ім'я - Шимон. Буквально означає - Б-г почув.
Тадей. Українська форма новозаповітного чоловічого імені Thaddeus. Яке можливо означає з арамейської - сердце. Так звали одного з дванадцаті учнів Великого Вчителя Ісуса з Назарету.
Тетяна. Тетяна – татова дочка (від “татунь” – батько). Стародавнє слов'янське, жіноче ім'я.
Хаврон'я. Слов'янська скривлина форма жіночого імені Февронія. Що стосується етимології цієї слов'янської форми імені то вона дуже цікава. В російській мові 'хаврон'я', 'ховря' означає свиня, і застосовується в мові як образливе слово. Інше значення слова 'ховра' це неряха.
Ханна. Стародавнє біблейське, жіноче єврейське ім'я Хана з одною літерою 'н', означає милість, благодать. В Біблії зустрічаються три жінки, які носили ім'я Хана, перша - правидниця, мати пророка Самуїла.
Яків. Чоловіче устаріле ім'я. Українська форма стародавнього біблейського, єврейського ім'я Yaakov. Буквально означає - п'ятка. У переносному значені - другий за народженням з двох братів близнюків, що з'явився "по п'ятах" за першим.
Сьогодні в Україні дозволено називати маляти подвійними іменами. Звичайно, це звучить, як мінімум, гордо (а частіше - просто довго). Але не варто забувати, що в нашій країні поки прийнято звертатися до людини по імені - прізвищу, і Марія-Елизабет Іванівна звучить, щонайменше, дивно. Більш того, дівчинка з таким ім'ям рано або пізно вийде заміж, а традиційні українські прізвища іноді досить специфічні. Ізольда-Белла Кочерга - це чи не привід для жартів і глузувань скрізь, де будуть вказуватися ініціали настільки екзотично іменованої дами?

Джерело: aratta-ukraine.com
 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті 109 гостей та відсутні користувачі

Відкритий лист