Інститут Україніки

Головне меню

Карта проїзду

 

А

АБАКУМ, АВАКУМ  від давньоєврейського „абакук” — ім'я біблійного пророка; від „абакук” — обійми божі. Абакумко, Абакумонько,Абакумочко, Авакумко, Авакумонько, Авакумочко, Баукум.

АБРАМ див. АВРАМ.

АВАКУМ див. АБАКАМ.

АГУСТ, АВГУСТИН  від латинського „августус” — величний, священний. Августик, Густа, Густик.

АВЕНІР    від давньоєврейського  „абнер” — отець, бог, світоч.

АВЕРКІЙ,  АВЕР'ЯН див. ОВЕРКІЙ.

АВИЛО див. ВАВИЛО.

АВКСЕНТІЙ див. ОВКСЕНТІЙ.

АВРАМ, ОВРАМ, АБРАМ  від давньоєврейського імені Абрам — отець піднесений; пізніше Абрахам — батько багатьох на­родів. Аврамко, Аврамонько, Аврамочко, Оврамко, Оврамонько, Оврамочко, Абрамко, Абрамонько, Абрамочко.

АВТОНОМ від грецького „автос” — сам і „номос” — закон (буквально: «самозаконник», самостійний). Автономко, Автономонько, Автономочко.

АГАПІЙ від грецького  „агапао” — люблю.

АГАПІТ від грецького „агапетос”   — улюблений,   улюбленець.

АГАПОН див.  АГАФОН.

АГАФАНГЕЛ, АГАТАНГЕЛ від грецького „агатос” — добрий і „ангелос” — вісник. Фаня, Фанько.

АГАФОН, АГАПОН (ГАПОН) від грецького „агатос”  — добро, благо.

АГАФОНИК від грецького „агатос” — добрий і „ніка” — перемога.

АДАМ від давньоєврейського „адам” — людина, чоловік. У давньоєврейській  мові це слово мало також значення „глина”, „земля”, „червоний колір”. За біблійною легендою, бог зліпив першу людину Адама з червоної глини. Адамко, Адамонько, Адамочко, Адамик, Адамчик, Адамцьо, Адась, Адасько, Адасьо.

АДОЛЬФ запозичене з німецької „адал” — шляхетний, благородний і  „вольф”— вовк. Адолько, Долько.

АДРІАН, АНДРІАН, АНДРІЯН від латинського „адрианус” — житель Адрії — держави венетів; той, хто походить із Адрії. Адріанко, Адріанонько, Адріаночко, Андріанко, Андріанонько, Андріаночко, Андріянко, Андріянонько, Андріяночко, Адріанчик, Андріянчик, Адріаночок, Андріаночок, Андріяночок, Адріанусик, Андріанусик, Андріянусик, Адріанусьо, Андріанусьо, Андріянусьо, Аданчик, Аданцьо, Данусик, Данусьо, Данусько.

АЗАРІЙ (АЗАР) від давньоєврейського імені Азарія — допоміг Ягве (бог).

АЛФІЙ, АЛФЕЙ  від грецького імені Алфеос, що походить від назви головної річки Пелопоннесу — Алфей.

АЛЬБЕРТ запозичене з німецької, скорочений варіант імені Адельберт; з німецької „адал”— шляхетний, благородний і „берат” — знаменитий. Берт, Бертик.

АЛЬБІН від латинського „альбус” — білий.

АЛЬФРЕД запозичене з  англійської  „асльф”, „альф”—ельф (у германській міфології лісовий або водяний дух) і „ред”  — рада, мудрість. Фред.

АМВРОСІЙ, АМБРОСІЙ, АМБРОСЬ від грецького „амбросиос” — належний безсмертним, божественний. Амврос, Амброс, Амрос, Амрось.

АМОС від давньоєврейського імені  Амос, „амос” — навантажений, той, що несе тягар. Амоско, Амосонько, Амосочко.

АНАНІЙ, АНАНЬ від давньоєврейського імені Анания — був милосердним Ягве (бог). Анан, Ананаенько, Ананечко, Ананцьо, Ананьо, Ананько.

АНАСТАС, АНАСТАСІЙ (НАСТАС) від грецького „анастасис” — воскресіння. Анастасик, Анастасьо, Стасько, Стасьо, Стасюньо, Стасик.

АНАТОЛІЙ,   АНАТОЛЬ від грецького „анатол”  — схід.  Первісно — житель Анатолії (давня назва Малої Азії), розташованої на схід від Греції. Анатолько, Анатолик, Aнатольчик, Анатольцьо, Натолько, Натолик, Натольчик,   Натольцьо,   Натольо,  Толя,   Только, Толик, Тольчик, Толюсь, Толюсьо.

АНДРІАН див. АДРІАН.

АНДРІЙ від грецького „андреос”  — мужній, хоробрий. Андрійко, Андрієнько, Андрієчко, Андрійчик, Андрієць, Андрійцьо, Андріяш, Андрунь, Андрусь, Андрусик, Андрусенько, Андрусечко, Андрух, Андрушко.

АНДРІЯН див. АДРІАН.

АНДРОНИК, АНДРОН  від грецького „андрон” — чоловік і „ника” — перемога (буквально: переможець чоловіків). Андронкь, Андрононько, Андроночко, Андрончик.

АНИКИТА від грецького „аниктос”  — непереможний.

АНИКІЙ див. ОНИКІЙ.

АНТИП від грецького „анті” — замість і „пас” — увесь, усякий. Антипко, Антпонько, Антипочко.

АНТІН, АНТОН (АНТОНІЙ) латинське,  римське родове ім'я Антоніус; можливо, від грецького „антео” — вступаю в бій. Антінко, Антонко, Антонечко, Антоньо, Антось, Антосько, Антосьо, Антошко, Антоша, Тосик, Тосько, Тосьо, Тонько, Тоньо, Тоньчик.

АНТОНІН  від латинського імені Антонінус. Антонко, Антось. (див. ще АНТІН).

АПОЛЛІНАРІЙ; АПОЛЛОН, АПОЛЛОНІЙ від грецького, в античній міфології Аполлон — бог сонця, мудрості, мистецтв (можливо, від „ароллімі — нищити; Аполлон — бог сонця, який палить, нищить). Аполя, Поля.

АРДАЛІОН  від латинського, можливо, від “ардаліо”  — метушлива людина.

АРЕФА,  АРЕФІЙ див. ОРЕФА.

АРИСТАРХ від грецького „аристос”  — найкращий і „архо” — керую, владарюю (буквально: найвищий начальник, головний серед найкращих).

АРИСТИД від грецького „аристос” — найкращий.

АРКАДІЙ від грецького „аркас”  —житель Аркадії (області Стародавньої Греції, буквально: пастух), Аркадь, Аркадик, Аркадичок, Адик, Адичок.

АРНОЛЬД запозичене з німецької „аро”, „арн”— орел і „валтан” — правити. Арнольдик, Арнольдичок.

АРСЕН, АРСЕН ІЙ (АРСЕНЬ, АРСЕНТІЙ) від грецького „арсен” - мужній. Арсенко, Арсенечко, Арсенчик, Арсенько, Арсеньо, Сенько, Сеня, Сень, Сеньо.

АРТЕМ, АРТЕМІЙ; АРТЕМОН від грецького „артемес” — здоровий, неушкоджений.  Артемко,  Артемонько,  Артемочко,   Артемик,   Артемчик,   Артемцьо.

АРТУР запозичене з кельтської „арт”— ведмідь. Артурко, Артуронько, Артурочко, Артурчик, Турик.

АРХИП від грецького „архо” — керую, правлю і „хиппос” — кінь; вершник. Архипко, Архипонько, Архипочко, Архипчик, Архипцьо.

АСКОЛЬД запозичене зі старо-скандинавської. Це ім'я мав один із перших київських князів. Можливо, пов'язане з „аск”  — спис і „валтан” — правити. Аскольдик, Асик.

АТАНАС,   АТАНАСІЙ,   АФАНАСІЙ див.   ПАНАС.

АФІНОГЕН від грецького   „афіна” — Афіна (у грецькій міфології — спочатку богиня війни, родючості, згодом — богиня мудрості, покровителька наук) і „генос” — рід, нащадок.

АФОН,  АФОН ЇЙ від грецького „афтонос” — щедрий; багатий.

АХІЛЛІЙ,   АХІЛА від грецького   Ахілеус — ім'я   героя Троянської війни.

 

Б

 

БАРТОЛОМЇЙ див. ВАРФОЛОМІЙ.

БЕНЕДИКТ, БЕНЕДЬО, БЕНЕДЬ див. ВЕНЕДИКТ.

БЕРНАРД   запозичене з німецької „берн” — ведмідь    і   „арт”— сильний.   Бернардик, Бенек.

БОГДАН слов'янське,  калька з грецького імені Теодотос — даний богами.  Богданко,  Богданонько, Богданочко,    Богданчик,    Богданцьо,    Богданьо, Богдась, Богдасик, Бодьо, Данко, Дан.

БОГУСЛАВ слов'янськ евід бог і слав- (слава). Богусь, Богусик, Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

БОЛЕСЛАВ слов'янське, від . боль (більше) і слав- (слава). Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

БОНІФАТІЙ, БОНІФАТ див. ВОНІФАТІЙ.

БОРИС слов'янське, скорочене від БОРИСЛАВ; деякі дослідники виводять це ім'я від Богорис — так звали болгарського ца­ря, який хрестився в 864 р. і запровадив християнство в Болгарії. Бориско, Борисонько, Борисочко, Борисьо, Борисик, Боря, Борчик.

БОРИСЛАВ слов'янське, від бор- (боротися, боротьба) і слав-   (слава).  Борис,  Боря, Слава, Славко,  Славцьо, Славик, Славчик.

БОЯН слов'янське, від тюркської „баян” — багатий.

БРОНІСЛАВ слов'янське,  від „броні”- (захищати,оберігати) і слав- (слава). Бронько, Броня, Броню, Бронко, Броник, Брончик; Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

БУДИМИР слов'янське, від  буди- (будити) і мир-(мирний, мир). Мирко.

 

В

ВАВИЛО, ВАВИЛ (АВИЛО) від грецького імені  Бабіла, вважають, що це сірійсько-єврейське запозичення — від слова, що означає „повстанець”, „замішання”. Пов'язують також це ім'я з Бабель — Вавілон і з Баб Бел — ворота і двір Бела — головного бога Вавілона. Вавилонько, Вавилочко.

ВАДИМ слов'янське, значення цього імені не знайшло одностайного витлумачення. Дехто вважає його перським, більшість же дослідників схильна виводити від давньоруського  дієслова вадити—сперечатися, викликати незгоди. Можливо, це скорочена форма слов'янського імені Вадимир. Вадимко, Вадимонько, Вадимочко, Вадимчик; Вадик, Вадько, Вадко.

ВАКУЛА від грецького „бакулос”  — пастух. Вакулко, Вакулонько, Вакулочко, Вакулик.

ВАЛЕНТИН;   ВАЛЕНТІЙ,   ВАЛЕНТ  від  латинської „валенс”, „валентіс” valens  — сильний,   здоровий,   міцний.   Валентинонько, Валентиночко, Валько, Валя,  Валечка.

ВАЛЕРІАН див.  ВАЛЕР'ЯН.

ВАЛЕРІЙ  від латинського „валео”  — я сильний, здоровий, міцний. Валерко, Валера, Валерка, Валерик, Валя, Лера, Лерик.

ВАЛЕР'ЯН, ВАЛЕРІАН від латинського „валеріанус” — Валеріїв (див. ВАЛЕРІЙ). Валеріанко, Валеріанчик, Валерко, Валера, Валерка, Валерик, Валя, Лера, Лерик.

ВАРЛАМ (ОРЛАМ) від грецького імені Барлаам; можливо, від грузинського „багаван” — шановний (епітет Будди).

ВАРФОЛОМІЙ (БАРТОЛОМІЙ) від грецького „Бартолама-ис”— від арамського імені Бар-Талмай — син Толмая (з арамської бар — син і Талмай — ім'я); за іншим тлумаченням — „син бородатого”, „син зораного лану”, „син ріллі”.

ВАСИЛЬ від грецького „базілеус” — цар. Василько, Василенько, Василечко, Василин, Василина, Васько, Василик, Васильчик, Васильцьо, Васильок, Василунь, Василуньо, Вася, Васьо, Васюньо, Васюта.

ВАСИЛЬКО від слов'янського; болгарське Василко (здрібніло-пестливе від Василий). Васько, Вася... (див. ще ВАСИЛЬ).

ВАЦЛАВ від слов'янського Васлав, із давнього Весеслав: „весе”—більше і „слава” — слава. Див. ВЯЧЕСЛАВ. Вацик, Вацусь, Вацуньо, Вацьо.

ВЕНЕДИКТ, БЕНЕДИКТ (БЕНЕДЬО, БЕНЕДЬ) від латинського „бенедіктус” — благословенний. Веня.

ВЕНІАМІН давньоєврейське „ бініамлн” — син правої руки, що, очевидно, означає — „син коханої дружини”, „улюблений син”. Веня..

ВЕРЕМІЙ див. ЯРЕМА.

ВІКЕНТ, ВІКЕНТІЙ від латинського „вінко”  — перемагаю (буквально: той, хто перемагає).

ВІКТОР;   ВІКТОРИН від латинського „віктор”— переможець. Вікторко,  Вікторонько,  Вікторочко,  Вікторчик, Вітя, Вітько, Вітька, Вітьок, Вітічка.

ВІЛЕН; ВІЛЕНІН нове, скорочено від Володимир Ілліч Ленін. Біля, Вільок.

ВІЛОР нове; скорочено від Володимир Ілліч Ленін і російського Октябрьская революция (або: організатор революції). Вілорик, Біля, Вільок.

ВІЛЬ нове; скорочено від Володимир Ілліч Ленін. Біля, Вільок.

ВІРОСЛАВ від слов'янського, від вір- (віра) і слав- (слава). Вірко, Вірчик, Вірусь; Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

ВІССАРІОН від грецького „бесса” — лісиста долина (буквально: лісовий). Вісарик.

ВІТАЛІЙ від латинського „віталіс” — життєвий (це слово має той самий корінь, що й вітамін — речовина, необхідна для життя). Віталь, Віталько, Віталик, Вітальчик, Вітасик, Вітасьо, Вітько, Вітя; Таля, Талик, Тасик.

ВІТОЛЬД від слов'янського „Вітольд”.  Вітольдик, Вітик.

ВЛАДИЛЕН нове, скорочено  від російського Владимир Ленин. Владко, Владик, Владонько, Владочко.

ВЛАДИСЛАВ, ВОЛОДИСЛАВ слов'янське; від влад — володіти і слав- (слава). Давньоруська  форма імені Володислав. Владиславчик, Володиславчик, Владко, Владик, Владонько, Владочко; Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

ВЛАДЛЕН нове; скорочено від російського Владимир Ленин. Владко, Владик, Владонько, Владочко.

ВЛАС, УЛАС (ВЛАСІЙ) від грецького „блесос” — скривлений назовні, кривоногий. Власик, Уласик.

ВОЛОДИМИР  слов'янське, давньоруське  Володимір. Дослідники виводять це ім'я від Волдімер, де волд — влада і -мер — великий (буквально: силою великий). З часом елемент -мер зблизився із словом мир (світ), ім'я переосмислилося і стало означати „володар світу”. За іншим тлумаченням — це готське запозичення: Валдемар (валтан— правити і марі— знаменитий). Володимирко, Володар, Володась, Володасик, Володя, Володька, Володько, Володик, Володичок, Володенька, Володечка, Володко, Влодко, Вова, Вовка, Вовонька, Вовочка, Вовуля, Вовуня, Вовуся, Вовчик; Ладимир, Ладимирко, Ладим, Ладимко, Ладко.

ВОЛОДИСЛАВ див.  ВЛАДИСЛАВ.

ВОНІФАТІЙ,   БОНІФАТІЙ (БОНІФАТ) від латинського „бонум” — благо і „фатум” — доля, фатум.

ВСЕВОЛОД  слов'янське, все- ( весь) і волод- ( володіти). Всеволодко, Всеволодик; Сева.

ВСЕСЛАВ слов'янське; від все- (весь) і слав- (слава). Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

ВЯЧЕСЛАВ слов'янськ.; від вяче- ( — більше) і слав-(слава). Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

 

Г

ГАВРИЛО давньоєврейське ім'я Габриел — моя міць — бог. Гаврйлко, Гаврилик, Гаврилонько, Гаврилечко, Гаврилочко, Гаврилцьо, Гавро, Гаврик, Гаврюша, Габро.

ГАЛ АКТ ІОН (ЛАХТІОН) грецьке „гала” — молоко (буквально: молочний).

ГАПОН див. АГАФОН.

ГАРАСИМ, ГЕРАСИМ грецьке „герсмиос” — поважний, шановний. Гарасимко, Гарасимонько, Гарасимочко, Гарась, Гарасько, Гарасик, Герасимко, Герасимонько, Герасимочко, Герась, Герасько, Герасик, Гера.

ГЕЛІЙ грецьке „геліос” — сонце; 1) застарілий варіант імені Єлій; 2) нове слово, походить від назви хімічного елемента.

ГЕННАДІЙ грецьке „геннадас”— благородний, шляхетний; родовитий. Гена, Генка, Геник, Геня, Геньо.

ГЕНРІХ запозичене з німецької „хейм”— дім, домівка і „рихи” — могутній; князь, володар. Гена, Геник, Гарик.

ГЕОРГІЙ грецьке „георгос”— хлібороб, плугатар; від „ге” — земля і „ергон” — робота. Горя; Жорж, Жора, Жорик; Гарик.

ГЕРАКЛІЙ, ГЕРАКЛ грецьке, від імені — Гера (в античній міфології — богиня шлюбу та подружньої любові) і „клеос” — слава. В античній міфології Геракл — популярний герой, якому приписують багато подвигів (буквальної той, хто здійснює подвиги за повелінням Гери).

ГЕРАСИМ див. ГАРАСИМ.

ГЕРВАСІЙ    латинське ім'я   Гервасіус;   можливо,   з давньогерманського ім'я Гервас — той, хто володіє списом; „гер” — спис або з грецької „герас” — почесний дарунок, краща частина здобичі

ГЕРМАН латинське „германус”— рідний, одноутробний, одноматерній. Гера.

ГЛИКЕРІЙ грецьке „глікерос” — солодкий.

ГЛІБ вважають, що це раннє запозичення із скандинавської „Голефр” - буквальної нащадок бога; німецькою - Готліб. Дехто гадає, що це ім'я слов'янське. Глібко, Глібонько, Глібочко, Глібцьо.

ГНАТ, ІГНАТ, ІГНАТІЙ латинське „ігнеус” — вогненний. Гнатко, Гнатусь, Гнатик, Гнатонько, Гнаточко; Ігнатко, Ігнатечко, Ігнась, Ігнашко; Начко.

ГОРДІЙ грецьке „Гордіас” — ім'я фрігійського царя, дане за географічною назвою Гордій (столиця Фрігії). Церковне -  Гордій. Гордійко, Гордієнько, Гордієнко.

ГОСТОМиСЛ слов'янське від гост- (гость) і мисл-(мислити, мисль).

ГРИГОРІЙ, ГРИГІР (ГРИГОР, ГРИЦЬКО, ГРИЦЬ, РИГІР, РИГОР) грецьке „грегорео” — не сплю, пильную (буквально: той, хто не спить, пильнує). Григорко, Гриник, Гринь, Гринько, Гриньо, Гриня, Грицай, Грицик, Грицунь, Грицуня, Грицуненько, Грицуньо, Грунь, Грунько, Гриша, Гришко; Ригірко, Ригорко.

ГУРІЙ  dавньоєврейське „гур” — левеня, молодий лев.  Гурко, Гурка, Гурик.

ГУСТАВ скандинавське ім'я, можливо „гунр”— битва і „стафр” — жезл. Густа, Густик.

 

Д

ДАВИД давньоєврейське ім'я  — коханий, улюблений. Давидко, Давидонько, Давидочко.

ДАНИЛО давньоєврейське ім'я  Даніель — мій суддя—бог (буквально: божий суд). Данилко, Данилонько, Данилочко, Даня, Данько, Данцьо, Данусик.

ДАРІЙ грецьке „дареіос” — ім'я трьох царів стародавньої Персії VI—IV ст. до н. е.; можливо, від персицького „дара”— той, хто володіє. Дарко, Дарчик, Дарусик.

ДЕМЕНТІЙ латинське, римське родове ім'я Домітіус; від „домо” — приборкую (буквально: приборкувач). Церковне: Дометій. Демко, Демо, Демчик.

ДЕМИД грецьке від „діос” — божественний і „медо” — піклуюся, опікую. Церковне: Діомид. Демидко, Демидонько, Демидочко, Демидок.

ДЕМ'ЯН грецьке, можливо від „дамазо” — приборкую, підкоряю. Дем'янко, Дем'янонько, Дем'яночко, Демко, Демо, Демчик,

ДЕНИС грецьке особове ім'я Діонісіос; від — Діоніс, у грецькій міфології — бог життєвих сил природи, вина і веселощів (буквально: присвячений Діонісові). Церковне. Діонисій. Дениско, Денисонько, Денисочко, Дениска.

ДМИТРО; ДИМИТРІАН грецьке „Деметріос”— стосовний до Деметри, належний їй; у грецькій міфології Деметра — богиня родючості та хліборобства.     Дмитрик,     Дмитронько, Дмитрочко, Дмитрусь, Дмитруньо, Діма; Митько, Митя.

ДОБРОМИСЛ слов'янське від добр- (добрий, добро) і мисл- (мислити, мисль).

ДОБРОСЛАВ слов'янське від добр- (добрий, добро) і слав- (слава). Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

ДОМЕТІЙ латинське; те саме, що ДЕМЕНТІЙ.

ДОНАТ латинське „донатус” — дарований.

ДОРОФІЙ, ДОРОШ (ДОРОХТЕЙ) грецьке „дорон”— дар, дарунок і „феос” — бог (буквально: дар божий). Дорофійко, Дорофієнько, Дорофієчко.

ДОСИФІЙ, ДОСИФЕЙ грецьке „досіс” — дар, дарунок і „феос” — бог (буквально: дар божий).

 

Е

ЕДМУНД   запозичене з   англійської,  ead — власність,   mund — захист.

ЕДУАРД    запозичене з    англійської.   Edward;   еad — власність і weard — охоронець; Едик.

ЕМІЛЬ запозичене з німецької, від римського родового імені Еміліус; можливо, від „емулюс” — послідовник; ревнитель.

ЕММАНУЇЛ давньоєврейське ім'я Іммануел— з нами бог .Манулько, Манульцьо, Манульчик.

ЕРАЗМ грецьке „еразміоз” — чарівний, милий; коханий.

ЕРАСТ грецьке „ерастес” — палко закоханий; шанувальник.

ЕРНСТ, ЕРНЕСТ запозичене з німецької, „ернаст” — серйозність, старанність, боротьба.

 

Є

ЄВГЕН (ЄВГЕНІЙ) грецьке „евгенес” — благородний, шляхетний. Євгенко, Євгенонько, Євгиночко, Євко, Євгенцьо, Євгеньо; Женя, Женько, Женька; Геня, Генко; Югин.

ЄВГРАФ грецьке „єв”— добре і „графо” — пишу, зображую (буквально: добре написаний, добре зображений). Граня.

ЄВДОКИМ (ЯВДОКИМ) грецьке „євдокимос” — славетний; шанований. Євдокимонько. Євдокимочко, Євко.

ЄВДОКСІЙ грецьке „євдоксос” — який зажив доброї слави. Євко.

ЄВЛАМП ЇЙ   грецьке „єв” — добре   і   „лампа” — світло. Євко.

ЄВЛОГІЙ   грецьке „євлогео” — добре   відзиваюся   про когось, хвалю (буквально: доброзичливець). Євко.

ЄВМЕН грецьке „євменс” — прихильний, ласкавий, доброзичливий. Євко.

ЄВСЕВІЙ,  ЄВСЕЙ див. ОВСІЙ.

ЄВСТАХІЙ,  ЄВСТАФІЙ див. ОСТАП.

ЄВСТИГНІЙ грецьке „єв”— добре,   добрий і „сігенес” — родич. Геня; Євко.

ЄВСТРАТ грецьке „єв”— добре і „сртатіотес” — воїн (буквально: добрий воїн). Євко.

ЄВТИМ див. ЮХИМ.

ЄВТИХІЙ (ЄВТУХ,   ЯВТУХ) грецьке „євтіх” — щасливий.

ЄВФІМІАН грецьке; можливо, від „єуфемос”— доброчесний, похвальний.

ЄВФРАСІЙ   грецьке „єв” — добре   і   „фразо” — говорю (буквально: красномовний).

ЄГОР грецько; те саме, що Георгій. Єгорко, Єгоронько, Єгорочко; Горя; Жорж, Жора, Жорик.

ЄЛИЗАР,   ЄЛЕАЗАР  давньоєврейське   ім'я — бог допоміг (буквально: божа допомога).

ЄЛИСЕЙ (ЯЛИСЕЙ) давньоєврейське   ім'я — бог — порятунок (буквально: врятований богом). Єлиєейко, Єлисеєнько, Єлисеєчко, Єлисейчик.

ЄЛІЙ  грецьке „геліос”- сонце  (буквально:  сонячний).

ЄПІФАН грецьке „єпіфанес” — відомий, знатний.

ЄРЕМІЯ див.  ЯРЕМА.

ЄРМАК див. ЄРМОЛАЙ.

ЄРМИЛ  грецьке ім'я — Гермес  і  „іл” — ліс.

ЄРМОЛАЙ   (ЯРМОЛАЙ,   ЄРМАК)  грецьке  ім'я  — Гермес і „лаос” — народ.

ЄРОФІЙ,  ЄРОФЕЙ (ЯРОШ) грецьке „іерос”— священний  і „феос”— бог  (буквально:  освячений богом).

ЄФИМ див. ЮХИМ.

ЄФРЕМ див. ОХРІМ.

ЄФРОСИН грецьке „євфросін” — радість, веселощі.

 

З

ЗАХАР, ЗАХАРІЙ (ЗАХАРКО) давньоєврейське „закарія” - згадав Ягве (бог) (буквально: божа пам'ять). Захаронько, Захарочко, Захарчик, Захарцьо.

ЗЕНОН грецьке від Зеос  — Зевс. Зеньо, Зеник.

ЗІНОВІЙ (ЗІНЬКО) грецьке Зеос — Зевс і „біос”— життя (буквально: який живе, догоджаючи богові).

Зінь, Зеньо, Зеник.

ЗОРЯН слов'янське,  від загального іменника зоря. Зорянко, Зорянчик, Зорик, Зорчик.

ЗОСИМ грецьке „зоос” — живий, той, хто живе; „зосімос”— спроможний жити.

ЗОТ;  ЗОТИК грецьке „зотікос” — життєдайний.

 

І

ІВАН давньоеврейське  ім'я   — Ягве (бог) змилосердився, Ягве (бог) помилував (буквально: божа благодать; дар богів). Іванко, Іванонько, Іваночко, Іваненько, Іванечко, Іванець, Іванина, Іваник, Іванчик, Іваночок, Іванцьо, Іванько, Іваньо, Іванунь, Івануньо, Івась, Івасько, Івасенько, Івасечко, Івасик, Івасьо, Івасюнь, Івасюненько, Івасюнечко, Івасюньо, Івашко, Івашенько, Івашечко; Ваня, Ванько, Ванцьо, Ваньо, Ванюсьо, Ванюша, Ванюшко, Ванюшка.

ІВОН див. ІОНА.

ІГНАТ,  ІГНАТІЙ див. ГНАТ.

ІГОР раннє запозичення із скандинавської,  ім'я Інгвар — сканд. бог достатку і „вар” — охороняти, захищати (буквально: охоронець, захисник Інгве). Давньоруске  Ін(ь)гварь. Ігорок, Ігорочок, Ігорьок, Ігорьочок; Горик, Горя, Гарик.

ІЄРОНІМ грецьке „шєрос” — священний і „оніма” — ім'я.

ІЗМАЇЛ давньоеврейське  ім'я   — почує бог (буквально: почуте прохання).

ІЗОТ гр.; те саме, що ЗОТ.

ІЛАРІЙ грецьке „хіларос”— веселий, радісний.

ІЛАРІОН, ЛАРІОН грецьке „іларія” — веселощі, радощі. Ларко, Ларик.

ІЛІАН грецьке „іліос”— сонце; можливо, болгарське Илиан, Илиян.

ІЛІОДОР грецьке „іліос” —сонце і „дорон” — дар, дарунок.

ІЛІРИК грецьке „ілірікос” — іллірієць, з Іллірії (країнии на заході від Македонії).

ІЛЛЯ, ІЛЬКО давньоеврейське  ім'я   Еліян — мій бог — Ягве. Ілаш, Ілашко, Іллюша, Іллюшка.

ІНОКЕНТІЙ   латинське   „інносент” — невинний, цнотливий.  Інокеша.

ІОВ, ЙОВ давньоеврейське  ім'я   — якого переслідують. Іва; Йова.

ІОНА, ЙОНА (ІОН, ІВОН) давньоеврейське  „іона” — голуб.

ІПАТ,  ІПАТІЙ грецьке „іпатос” — найвищий, щонайвищий.  Іпатко;  Патусь

ІРАКЛІЙ грецьке те саме, що ГЕРАКЛІЙ.

ІРИНІЙ грецьке „ієренаос” — мирний. Ірен.

ІСАЙ давньоеврейське  ім'я   —допомога (бога) Ягве (буквально: боже спасіння,    божа    допомога). Ісайко, Ісаєнько, Ісаєчко; Сай, Сайко.

ІСАК (САКІЙ) давньоеврейське  ім'я   — він засміється. Сак, Сачок.

 

Й

ЙВАН та ін.; те саме, що ІВАН.

ЙОВ див.   ІОВ.

ЙОНА див. ІОНА

ЙОСАФАТ, ОСАФАТ (САФАТ) давньоєврейське ім'я Йосфат —Ягве (бог) судив. Йосафатик; Сафатко, Сафатик.

ЙОСИП, ОСИП(ЙОСИФ) давньоєврейське ім'я Йосф— він (бог) додасть. Йосипко, Осипко, Йосифко; Юзько, Юзик, Юзьо; Йоня, Йонько, Йонька, Йося, Йосько, Йоська.

 

К

КАЗИМИР слав'янське, від „каз” — нищити, руйнувати і „мір”  — відомий, славний. Казимирко, Казько, Казьо, Казик.

КАЛЕНИК; КАЛИНА грецьке „каллос” — краса і „ніко” — перемога. Калень, Калинка.

КАЛІСТ грецьке „калістос” — найкращий, найвродливіший.                                                                                          

КАЛІСТРАТ   грецьке „каллос” — краса і „стратос” — військо (буквально:  гарний воїн).

КАПІТОН латинське „капут” — голова; „капітоніс” — з великою головою, головатий.

КАРЛ запозичене з німецької, давнє „карл” — тямущий чоловік.

КАРПО грецьке „карпос” —плід. Карпонько, Карпусь, Карпик.

КАСЯН латинське „кассіанус”—  родове ім'я, що походить від „кассус” — пустий, порожній) — Касіїв; за іншим тлумаченням — від „кассіс” — шолом, каска (буквально: людина в шоломі, в касці). Касянко, Касяненько, Косяночко.

КЕСАР латинське особове ім'я; можливо, від „каедо”  — ріжу, рубаю.

КИР грецьке „кіріос”— пан, володар; „кірос”— влада, право, сила.                                                                            

КИРИК грецьке „кірікс”  — оповісник, гонець, вісник. Кир, Кирко, Кирусь.

КИРИЛО грецьке „кіріос” —пан, володар. Кирилко, Кирилонько, Кирилочко, Кирилик, Кирилець, Кирильцьо, Кир, Кирко, Кирик, Кирусь.

КИРІАК грецьке „киріакос” — панів, володарів. Кир, Кирко, Кирик, Кирусь.

КІМ нове, скорочене  від початкових літер  Комуністичний    Інтернаціонал   Молоді;   збігається з корейськими іменем і прізвищем Кім. Кіма, Кімусь.

КІНДРАТ грецьке особове ім'я Кондратос; від латинського „куадратос” — чотирикутний, квадратний; широкоплечий. Мож­ливо, те саме, що КОНРАД.  Кіндратко, Кіндратонько, Кіндратик, Кіндратичок, Кіндрась.

КЛАВДІЙ  латинське „клаудус” — кульгавий.

КЛЕОНИК грецьке „клеос”  — слава  і  „нік” — перемога.

КЛИМ; КЛИМЕНТ,   КЛИМЕНТІЙ   латинське „клеменс”  — милосердний, поблажливий; можливо, від грецького „кліматінос”  — з виноградної лози. Климко, Климонько, Климочко, Климусь, Климцьо, Климчик.

КОНОН   (КОНАШ)  грецьке ім'я   Конон;  походження не з'ясоване.

КОНРАД   запозичене з німецької,  давнє „коні”  — сміливий, хоробрий і „рат” — рада.

КОРНЕЛІЙ; КОРНИЛО,  КОРНИЛІЙ; КОРНІЙ латинське, можливо, від „корну” — ріг або „корнум” — ягода кизилу. Корнійко, Корнієнько, Корнієчко, Корніець, Корнилко, Корнусь, Корнюша.

КОСТЯНТИН, КОСТЬ латинське „констанс”  — постійний, стійкий. Костя, Костенько, Костик, Костусь, Костюк, Костьо, Котя, Котька.

КСАВЕРІЙ латинське „ксаверіус” — найменування за місцем проживання католицького ченця XVI ст.; від іспанського „ксавер”, що походить від баскського — новий дім, назва замка в Іспанії. Ксаверко, Ксаверонько, Ксаверочко.

КСЕНОФОНТ грецьке „ксенос” — чужоземець і „фонг” — голос. Ксень; Сенько, Сеня, Сень, Сеньо.

КУЗЬМА  грецьке „космос” — світ;   порядок,  переносне — прикраса, краса. Церковне  Косма, Косьма. Кузь, Кузько, Кузема,  Куземка, Куземочка,  Кузьмичок,  Кузьмина.

КУПРІЯН (КУПЕР'ЯН, КУПРІЙ) грецьке ім'я Купріанос—Кіпрос — острів Кіпр, „кіпріос” — кіпрський (буквально: житель Кіпру). Купріянко, Купріянонько, Купріяночко, Купріянчик.

 

Л

ЛАВР див. ЛАВРО.

ЛАВРЕНТІЙ, ЛАВРІН латинське „лоуренс”— житель міста Лаврента. Лаврінко, Лаврінонько, Лавріночко, Лаврик, Лавричок, Лавруньо.

ЛАВРО, ЛАВР латинське „лаурус” — лаврове дерево; лавровий вінок; переносне перемога, торжество. Лаврик, Лавричок, Лавруньо.

ЛАЗАР давньоеврейське  ім'я   Елазар — бог допоміг (буквально: божа допомога). Варіант імені Єлеазар. Лазарко, Лазаронько, Лазарочко, Лазарик.

ЛАРІОН  див.   ІЛАРІОН.

ЛАХТІОН див.  ГАЛАКТІОН.

ЛЕВ, ЛЕВКО грецьке „леон” — лев. Левонько,   Левочко, Левусь, Левцьо, Левчик, Льоня.

ЛЕВКО див.  ЛЕОНТІЙ.

ЛЕОН   грецьке „леон”,   латинське „лео” — лев. Льонько,   Льоньо,   Льоня.

ЛЕОНАРД запозичене з німецької Лелнард, давнє „лево” — лев і „харт”— сильний, сміливий.

ЛЕОНІД грецьке особове ім'я Леонідас; від „леон” — лев і „ідеа” — зовнішність (буквально: подібний до лева). Леонідонько, Леонідочко, Леонідик, Льоня, Льонько, Льоньо, Льонцьо, Льончик.

ЛЕОПОЛЬД запозичене з німецької  Леопольд від давнього „лиоф” — народ, військо і „полд” — сміливий, хоробрий.

ЛЕСЬ див.  ОЛЕКСАНДР.

ЛОГВИН латинське, римське родове ім'я, від „лонгус” — довгий. Логвинко.

ЛУК'ЯН; ЛУКА (ЛУКАІІІ); ЛУКІЙ; ЛУКІЛІАН (ЛУКАН) латинське „лукс” — світло (буквально: світлий, світний). Лук'янко, Лук'янчик, Лук'янцьо, Лук'яньо, Лукань, Луканько, Лукач, Лукашко, Лукашик, Лукашуньо, Луцько, Луцьо, Луцик.

ЛЮБИМ  давньоруське любим — любимий.

ЛЮБОМИР слов'янське; від люб- (любов) і мир- (мирний, мир).    Любомирко,    Любко,    Любчик,    Любцьо; Мирко.

ЛЮБОМИСЛ слов'янське від люб- (любов) і мисл- (мислити, мисль). Любко, Любчик, Любцьо.

 

ЛІОДВІГ  запозичене з німецької, давнє „лют” — відомий, гучний і „віг” — боротьба, бій.

ЛЮДОМИР слов'янське від люд- (люди) і мир- (мирний, мир). Мирко.

 

М

МАВРИКІЙ, МАВР грецьке „маурос” — мавр; від „мауро” — затемнюю, позбавляю блиску.

МАКАР грецьке „макаріос” — щасливий; блаженний. Макарко, Макаронько, Макарочко, Макарик, Макарчик, Макарцьо.

МАКЕДОН грецьке „македон”— македонець. Македонко.

МАКСИМ; МАКСИМІАН латинське „максимус” — найбільшийю Максимко, Максимонько, Максимочко, Максимцьо, Максимунь, Максимуньо, Макс.

МАКСИМІЛІАН  латинське, можливо, контамінація (схрещення) родового імені Максимус і Еміліанус— належний до роду Еміліїв. Макс.

МАНУІЛ, МАНУЙЛО давньоєврейське, скорочений варіант імені ЕММАНУІЛ, що став документальним. Мануйлонько, Мануйлочко, Манько.

МАРАТ нове,  ім'ям стало прізвище діяча французької буржуазної революції кінця XVIII ст. (фр. Marat). Maратик.

МАРІАН див. МАР'ЯН.

МАРКЕЛ (МАРКЕЛО) латинське родове ім'я, від „марселус” — молоточок; за іншим тлумаченням — від імені бога війни Марса (буквально: войовничий).

МАРКІЯН   латинське „маркіянус” — Марцій (буквально: Марків, належний Маркові). Маркіянко, Маркіянцьо, Маркіяньо, Маркіяник, Маркіянчик, Марчик.

МАРКО грецьке особове ім'я Маркос; можливо, походить від латинського „маркус” — молоток або   від „марсео” — бути в'ялим, млявим. Дехто вважає, що воно означає „народжений у марті (березні)”. Марочко, Маркусь, Марчик.

МАРТИН; МАРТИНІАН, МАРТЬЯН латинське „мартиус” — присвячений Марсові (буквально: войовничий). Мартинко, Мартинонько, Мартиночко.

МАР'ЯН, МАРІАН латинське „мар” — море. Мар'янко, Мар'янонько, Мар'яночко, Мар'янчик, Мар'яньо.

МАТВІЙ (МАТІЙ, МАТЯШ) давньоєврейське ім'я —дар (бога) Ягве (буквально: божа людина). Матвійко, Матвієнько, Матвієчко, Матвійчик, Матвійцьо, Матюха, Матюша, Мацько.

МЕЛЕТІЙ грецьке „мелет” — турбота (буквально: турботливий). Мелета, Мелишко, Мелеша,

МЕНЕЙ грецьке, можливо, від „менос” сила, міць.

МЕРКУРІЙ латинське; у римській міфології Меркурій — бог торгівлі, покровитель купців; від „меркс” — товар.

МЕФОДІЙ, МЕТОДІЙ грецьке особове ім'я, від „мефодіо” — простежую, вивчаю, розслідую (буквально методичний, цілеспрямований).

МЕЧИСЛАВ слов'янське; меч- (меч) і слав-(слава). Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик; Мечик.

МИКИТА грецьке „нікао” — перемагаю. Микитко, Микитонько, Микиточко, Микитка.

МИКОДИМ див.  НИКОДИМ.

МИКОЛА   (МИКОЛАЙ,    НИКОЛА)   грецьке особове ім'я Ніколас; від „нік” — перемога і „лаос” — народ (буквально: переможець народів). Миколка, Миколонько, Миколочко, Миколя, Микольцьо, Миколайко, Миколайчик;   Николко,   Николонько,    Николочко, Николик, Никольцьо, Николуньо,  Николайко, Николайцьо; Колько, Коля.

МИЛАН слов'янське від мил- (милий).

МИЛІЙ   грецьке можливо,   від  Мііуаі — мілії  (давнє плем'я, що населяло Лікію — країну на півд.-зах. узбережжі Малої Азії) або від melea — яблуня.

МИЛОСЛАв слов'янське від мил- (милий) і слав- (слава). СЛАВА, СЛАВКО, слАвцьо, слАвик, слАвчик.

МИНА грецьке men — місяць  (буквально:  місячний).минко.

МИРОМ грецьке myron (дієприкм. від дієслова туго — плачу) — який плаче; за іншим тлумаченням — від myron — миро — запашна олія, яку використовують у християнських церковних обрядах (буквально: той, хто пахне миром). МИРОНКО, МИРОНЦЬО, МИРОНЬО, МИРОНЧИК, МИРКО, МИРОСЬ, МИРОСЬО, МИРОСЬКО.

МИРОСЛАВ слов'янське від мир- (мирний, мир) і слав-(слава). Мирко, Миросько, Миросьо, Мирошко; Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

МИСАЇЛ давньоєврейське — випроханий у бога.

МИТРОФАН грецьке „метер” — мати (матері) і „фано” — показую, виявляю (буквально: подібний до матері).
МИХАЙЛО давньоєврейське ім'я Михаель— хто як бог (рівний богові). Михайлик, Михайличок, Михайличко, Михайлонько, Михайлочко, Михайлуньо, Михалко, Михалик, Михаль, Михальо, Михальок, Михань, Миханько, Миханьо, Михась, Михасик, Михасько, Михасьо, Михлик, Мись, Мишко, Миша, Мишуня.

МИХЕЙ давньоєврейське ім'я Міха — хто як бог (рівний богові); виникло як скороч. від Міхаель (див. МИХАЙЛО).

МОДЕСТ латинське „модестус”  — скромний. Модестик, Модик.

МОЙСЕЙ див. МУСІЙ.

МОКІЙ грецьке; можливо, від „мокос” — насмішник.

МСТИСЛАВ слов'янське; від мсти- (помста) і слав- (слава). Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

МУСІЙ, МОЙСЕЙ давньоєврейське ім'я, можливо, від египетського „мошен”— дитина, син.  Мусійко, Мусієнько, Мусієчко, Мусійчик.

 

Н

НАЗАР, НАЗАРІЙ давньоєврейське „назар” — він присвятив (себе богові). Назарко, Назаронько, Назарочко, Назарчик, Назарцьо.

НАРКИС, НАРЦИС грецьке „наркіссос” — назва квітки. Можливо, від „нарк” — заціпеніння. В античній міфології — прекрасний юнак, який, замилувавшись своєю красою, перетворився в квітку.

НАСТАС див. АНАСТАС.

НАТАН давньоєврейське ім'я — він (бог) дав.

НАУМ давньоєврейське ім'я — той, хто втішає, розраджує; розрадник. Наумко, Наумонько, Наумочко, Наумчик.

НЕСТІР, НЕСТОР грецьке гр.; особове ім'я Нестор; витлумачується звичайно як „той, що повернувся на батьківщину” або „людина, що згадує”. Ім'я одного з героїв „Іліади”. Нестірко, Несторко, Несторцьо.

НИКАНДР грецьке “нік” — перемога і „анер” — чоловік (буквально: чоловік-переможєць).

НИКАНОР грецьке „нік” — перемога і „орао” — бачу.

НИКИФОР, НИЧИПІР грецьке „нікіфорос” — переможний; переможець. Ничипірко, Ничипорко; Чіпка.

НИКІН, НИКОН грецьке особове ім'я Нікон; від „нікао” — перемагаю. Никонко.

НИКОДИМ (МИКОДИМ) грецьке „нік” — перемога і „демос” — народ (буквально: переможець народів). Никодимко, Микодимко.

НИКОЛА див. МИКОЛА.

НИКОН див. НИКІН.

НИЛ грецьке від назви річки Ніл.

НИФОНТ грецьке „нефон” — тверезий, розсудливий.

НИЧИПІР див. НИКИФОР.

 

О

ОВДІЙ   давньоєврейське  — раб, служитель (бога) Ягве. Можливо, від греького „аудеіс” — милозвучний. Овдійко.

ОВЕРКІЙ, АВЕРКІЙ   (ОВЕРКО), ОВЕР'ЯН, АВЕР'ЯН латинське; можливо, від „аверто” — жену, змушую до втечі Оверонько, Оверочко, Овер'янко; Аверко, Авер'янко.

ОВІДІЙ латинське „овіс” – вівця, ім'я стало прізвище римського поета Публія Овідія Назона.

ОВКСЕНТІЙ, АВКСЕНТІЙ, ОКСЕНТІЙ, ОВКСЕНТ, ОКСЕНТ (ОВКСЕН, ОКСЕН) грецьке „авксано” — росту, збільшуюся. Оксенко, Оксеночко, Оксенцьо, Оксеньо, Оксаша; Ксень.

ОВРAM див. ABPAM.

ОВСІЙ, ЄВСЕВІЙ (ЄВСЕЙ) грецьке „євсебес” — благочестивий.  Овсійко, Овсієнько, Овсієчко; Сева.

ОГІЙ, ОГЕЙ давньоєврейське  — святковий, урочистий.

ОКСЕНТІЙ,  ОКСЕНТ,  ОКСЕН див. ОВКСЕНТІЙ.

ОЛЕГ скандинавське; старо-скандинавське  — святий, священний. Давньо-руське Ольгъ. ОЛежик, Олежка, Ольо, Олько, Ольчик, Олюсик; Лесь, Лесик; Алик.

ОЛЕКСА див. ОЛЕКСІЙ.

ОЛЕКСАНДР (ОЛЕСЬ, ЛЕСЬ) грецьке „алексо” — захищаю і „анер”  — чоловік (буквально: мужній оборонець; захисник людей). Олесько, Олесик, Олелько, Лесько, Лесик, Лесюта, Лель; Саня, Caнько, Сашко, Саша, Сашуля, Сашуня; Шура, Шурко; Алик.

ОЛЕКСІЙ, ОЛЕКСА грецьке „алексо” — захищаю (буквально: захисник). Олексійко, Олексієнько, Олексієчко, Олексик, Олексьо, Олешко; Лексійко, Лексієчко, Льоня; Альоша, Алик.

ОЛЕСЬ див. ОЛЕКСАНДР.

ОЛЕФІР грецьке „елеферос” — вільний.

ОЛІМП,  ОЛІМПІЙ; ОЛІМПІАН грецьке Олімпос — Олімп — гора, яку стародавні греки вважали місцеперебуванням богів.

ОМЕЛЯН (ОМЕЛЬКО) латинське, „емілус” — суперник, учасник змагань. Омелечко; Мілько.

ОНИКІЙ (АНИКІЙ) грецьке „нік” — перемога.

ОНИСИМ (ОНИСЬКО) грецьке „анісіс” — виконання, завершення. Онисечко, Онишко.

ОНИСИФОР грецьке „онесіфорос”— який приносить користь, корисний.

ОНИСІЙ (ОНИСЬКО) грецьке „онесіс” — користь; „онесіфорос” — корисний.

ОНИСЬКО див. ОНИСИМ.

ОНОПРІЙ, ОНУПРІЙ, ОНУФРІЙ грецьке ім'я Онуфріос; можливо, від „онос” — віслюк і „феро”— маю. Онопрійко, Онуфрійко, Онойко, Оношко, Онушко.

ОПАНАС див. ПАНАС.

ОРЕСТ грецьке особове  ім'я Орестес;  від „орос” — гора (буквально: гірський; горянин, горець). Орестик, Орисько, Орисьо, Орисик, Орко, Орчик, Орцьо.

ОРЕФА, ОРЕФІЙ, АРЕФА, АРЕФІЙ арабське; „шарафа” — обробляти землю, орати (буквально: орач); можливо, від грецьке „арат” — доблесть, доброчесність.

ОРЛАМ див.  ВАРЛАМ.

ОРФЕЙ грецьке Орфеус — ім'я легендарного співця

ОСАФАТ див. ЙОСАФАТ.

ОСИП див.  ЙОСИП.

ОСІЯ  давньоєврейське ім'я Хосеа — порятунок.

ОСКАР запозичене; англо-сакське  Ас — бог  і „гар” — спис. 

ОСТАП, ЄВСТАХІЙ, ЄВСТАФІЙ (СТАХІЙ, СТАХ) грецьке  „євтіхес” - щасливий. Остапко, Остапик, Остапчик, Остапцьо; Стасько, Стасьо, Стасюньо, Стасик, Сташко.

ОСТРОМИР  слов'янське;  від остр- (гострий) і мир- (мирний,  мир).

ОХРІМ, ЄФРЕМ давньоєврейське Єфраім — назва одного з давньоізраїльських племен. Охрімко, Охрімонько, Охрімочко.

 

П

ПАВЛИН латинське „паулус” —  Павлів; від „паулюс” - малий

ПАВЛО латинське „паулюс” — малий. Павлусь, Павлусько, Павлусенько, Павлусик, Павлусичок, Павлунь, Павлуня, Павлуньо, Павлик, Павличко, Павлонько, Павлій, Павлиш, Павлуша, Павлушка, Пава, Павка, Пашко, Паша.

ПАЇСІЙ грецьке можливо, від „паіс” — дитина.

ПАЛЛАДІЙ грецьке  — палладій — зображення Афіни Паллади, яке, за переказами, упало з неба як знак її недоторканності й непереможності (буквально: який стосується богині мудрості Афіни Паллади). Паладько.

ПАМВО грецьке можливо, від „памфонос” — багатоголосий.

ПАМФІЛ, ПАНФІЛ грецьке особове ім'я, від „памфілос”— якого всі люблять, усім дорогий; улюбленець.

ПАНАС, ОПАНАС (АТАНАС, АТАНАСІЙ, АФАНАСІЙ, ТАНАС, ТАНАСЬ, ТАНАСІЙ) грецьке „атанасіа” — безсмертя. Панаско, Панасонько, Панасочко, Панасьо, Панасик; Опанаско, Опанасонько, Опанасочко, Опанасьо, Опанасик; Танасієнько, Танасієчко, Танаско, Танасьо, Танасик; Фаня.

ПАНКРАТ, ПАНКРАТІЙ грецьке „панкратес” — всемогутній, всевладний. Панкратко, Панкратонько,

Панкраточко.

ПАНТЕЛЕЙМОН, ПАНТЕЛЕМОН, ПАНТЕЛІЙ (ПАНЬКО) грецьке „пан”— все і „елемн” — милостивий, ласкавий, жалісливий. Можливо, від „пантелеа”— досконалість, вищий ступінь.

ПАНФІЛ див.  ПАМФІЛ.

ПАНЬКО див.  ПАНТЕЛЕЙМОН.

ПАРАМОН   грецьке „парамонос” — міцний;    надійний, вірний.

ПАРМЕН грецьке „парамено” — залишаюся;  стійко тримаюся.

ПАРФЕН, ПАРФЕНІЙ, ПАРФЕНТІЙ, ПАРХОМ, ПАРХІМ (ПАРТЕН) грецьке „партенос” — незайманий, непорочний. Парфинко, Пархімко.

ПАХОМ   грецьке „пахіс” — товстий   і  „омос”— плече; широкоплечий.  Пахомко;  Паша.

ПЕТРО грецьке „петра” — скеля; камінь. Петрусь, Петрусю, Петрусик, Петрусичок, Петрунь, Петруньо, Петрунчик, Петрик, Петричок, Петько, Петя.

ПИЛИП грецьке особове ім'я Філіпос; від „філіпос” — який любить коней. Пилипко, Пилипонько, Пилипчик, Пилипцьо, Пилипок, Пилипець.

ПИМІН, ПИМОН грецьке „пімен” — пастух; пастир, керівник, наставник.

ПЛАТОН грецьке можливо, від „платіс” — широкоплечий, плечистий; огрядний. Платонко, Платонько, Платончик, Платоша.

ПОЛИТ див.   ІПОЛИТ.

ПОЛІЄВКТ грецьке особове ім'я,  від „поліектос” — сподіваний, довгоочікуваний, жаданий.

ПОЛІКАРП грецьке „полікарпос” — рясноплідний, плодючий, родючий.

ПОРФИР,  ПОРФИРІЙ   грецьке „порфіреос” — пурпуровий, багряний, темно-червоний. Порфирко, Порфиронько,  Порфирочко,  Порфирик.

ПОТАП грецьке можливо, від  „потапос”— „звідки?”, „з якої країни?”, що зустрічаються у „Новому завіті”. Потапко, Потапонько, Потапочко, Потапчик.

ПРОВ латинське можливо,  від „пробус” — чесний.

ПРОКІП,   ПРОКОПІЙ  грецьке можливо  від „прокопос” — вихоплений  із піхов, оголений,  який схопив меч за рукоятку, за іншим тлумаченням — який досяг великих успіхів. Прокіпко, Прокопко, Прокіпчик, Прокопчик, Прокопик, Прокопець, Проць, Процько, Процик, Пронь, Проня, Пронько, ПРоник, Пронька; Копа.

ПРОТАС,   ПРОТАСІЙ  (ПРОТАЗЬ) грецьке, можливо від „протассо” — ставлю попереду,  висовую  наперед.

ПРОХОР грецьке „прохорео” — танцюю попереду (буквально: заспівувач). Прохорко, ПРошка.

ПТОЛОМЕЙ грецьке особове ім'я, від „пролемео” — воюю.

 

Р

РАДИВОН див. РОДІОН.

РАДИМ слов'янське; те саме, що РАДОМИР.

РАДИСЛАВ слов'янське  від рад- (пор. сучасне рос. ра-деть) і слав- (слава). Радик, Радя; Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

РАДІЙ нове; від іменника радій — назви хімічного елемента. Радик, Радя.

РАДОМИР слов'янське від рад- (пор. сучасне рос. радеть) і мир- (мирний, мир). Радик, Радя; Мирко.

РАЙМОНД запозичене,  від німецького Реймунд, „регін” — вирок богів і „мунт” — захист; захисник.

РАТМИР слов'янське від рат- (ратний, рать) і мир-(мирний, мир).

РАФАЇЛ давньоєврейське ім'я — зцілив бог. Рафик, Рафуня, Раф, Рафа.

РЕЙНГОЛЬД запозичене; „регін” — вирок богів і „валтан” — правити. Pенa.

РОБЕРТ запозичене з німецької, скорочене від Родеберт, „род” — слава і „берат” — блискучий, відомий. Робертик.

РОДІОН (РАДИВОН) грецьке; можливо, від „родон” — троянда; за іншим тлумаченням — житель острова Родос. Родько, Радько.

РОЛАНД, РОЛАН запозичене; „род” — слава, „ленд”— країна.

РОМАН   латинське — римський;   римлянин. Романко,   Романонько,   Романочко,   Романьо, Романик, Романчик, Романець, Pомa, Ромась, Ромасьо, Ромко,  Ромцьо,   Ромка,   Ромчик,   Ромусь,  Ромусьо.

РОСТИСЛАВ слов'янське від poem- (рости) і слав- (слава). Ростик, Ростичок, Ростя; Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

РУВИМ давньоєврейське ім'я, від „ру-бен” — дивіться: син!

РУДОЛЬФ запозичене з  німецької, „род”  — слава і „вольф”— вовк. Рудик.

РУСЛАН тюркське, чувашське араслан — лев. Звідси ім'я рос. казкового героя Еруслан; варіант Руслан від цього останнього вжив О. С. Пушкін. Русланчик.

 

С

САВА (САВКА) арамейське; можливо, від „саба” — старий, дід; дехто розглядає це ім'я як скорочений варіант імені Саватій. Савко, Савцьо, Савонька, Савочка, Савчик.

САВАТІЙ давньоєврейське ім'я  від „шабат” — субота (буквально: який народився в суботу; суботній).

САВЕЛІЙ давньоєврейське ім'я „Саул” — виклопотаний, випроханий (у бога); жаданий; можливо, від латинського „сабеліс” — сабінський.

САВКА див.  САВА.

САКІЙ див.   ІСАК.

САЛИВОН латинське; можливо, від „Сілванус” — бог лісів, полів і стад; „сілва” — ліс.

САМІЙЛО давньоєврейське Самуєль — Шем — бог. Самко, Самусь.

САМСОН давньоєврейське Самсон, від „сімсі” – сонячний.

САФАТ див. ЙОСАФАТ.

СВИРИД, СВИРИДОН, СПИРИДОН грецьке „спірід” — кошик. Свиридко, Свиридонько, Свиридочко, Спиридко.

СВІТЛАН слов'янське від світл- (світлий).

СВІТОЗАР слов'янське від світ-  (світлий) і зар- (рос. за-і ря). Зарик, Заря.

СВЯТОГОР давньоруське;  від свят- (святий) і гор- (гора). Ім'я руського билинного богатиря. Святко, Святусь.

СВЯТОПОЛК. слов'янське від свят- (святий) і полк (військо, похід). Святко, Святусь.

СВЯТОСЛАВ слов'янське від свят- (святий) і слав- (слава). Святко, Святусь; Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

СЕВАСТЯН, СЕВАСТІАН (СЕБАСТІЯН) грецьке „себастос” — високошановний, високоповажний; священний.

СЕВЕРИН, СЕВЕР'ЯН, СЕВЕРІАН латинське; „северус”— суворий. Северинко, Северинонько, Севериночко, Северинчик, Северко, Сева.

СЕЗОН див.  СОЗОНТ.

СЕЛІФАН латинське те саме, що САЛИВОН.

СЕМЕН давньоєврейське; „сама” — чути, слухати або „сімон” — той (бог) чує. Семенко, Семенонько,   Семеночко, Семенчик, Семко, Сенько, Сеня, Сень,  Сеньо.

СЕРАФИМ давньоєврейське; „сарафім”  — вогненний, полум'яний; буквально: вогненні ангели. Сіма; Фіма.

СЕРГІЙ латинське, римське родове ім'я — Снргіус; можливо, від „сервус” — служитель. Сергійко, Сергієнько, Сергієчко, Сергійчик, Сергуня, Серьога,  Серьожа.

СИГІЗМУНД запозичене; німецьке „сігу” — перемога і „мунт”— захист; захисник.

СИДІР грецьке; Ісіс — Ісіда (єгипетська богиня) і „дорон” — дар, дарунок (буквально: дарунок богині Ісіди). Сидорко, Сидорцьо, Сидорчик.

СИЛА; СИЛАНТІЙ латинське, можливо, від „Сіла” — назва лісу в південній Італії або від грецького „сіл” — право володіння.

СИЛЬВЕСТР латинське „сільвестер” — лісовий.

СИМОН давньоєврейське ім'я; від „сама” —слухати, чути.

СИСОЙ давньоєврейське, можливо, від „сісі” — шостий. Сиса.

СЛАВМИР, СЛАВОМИР слов'янське від слав- (слава) і мир- (мирний, мир). Слава, Славко, Славцьо, Слатвик, Славчик; Мирко.

СОЗОНТ, СОЗОН, СЕЗОН грецьке, від дієслова „созо” — рятую — який рятує.

СОПРОН див. СОФРОН.

СОФОН    давньоєврейське ім'я  „Сафанія”— заховав Ягве (бог); захищає Ягве (бог).

СОФРОН,   СОПРОН   (СУПРУН)   грецьке „софрон” — із здоровим розумом, розсудливий, розважливий. Софронко, Сопронко, Супрунко, Супрусь.

СПАРТАК латинське; „Спартакус” — організатор і керівник повстання римських рабів І ст. до н. е. походженням з Фракії; фракійське „спар”  — спис, „так”— відбивач (буквально: той,  хто відбиває списи).

СПИРИДОН див. СВИРИД.

СТАНІСЛАВ, СТАСІЙ (СТАСЬ) слов'янське, від станас- (стати) і слав- (слава). Стасик; Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

СТАХІЙ,  СТАХ див. ОСТАП.

СТЕПАН (СТЕФАН, СТЕЦЬКО) грецьке „стефанос” — вінок. Степанко, Степанонько, Степаночко, Степасенько, Степанцьо, Степаник, Степанчик, Стефанко, Стефанонько, Стефаночко, Стефанцьо, Стефаник, Стефко, Стефцьо, Стець, Стьопа.

СТОЯН слов'янське,  від  стоя — стою, захисне ім'я — щоб вижив, вистояв.

СТРАТОН грецьке особове ім'я, від „стратос” — військо.

СУПРУН див. СОФРОН.

 

Т

ТАДЕЙ,  ТАДІЙ див.  ФАДЕЙ.

ТАНАС,  ТАНАСЬ,  ТАНАСІЙ див. ПАНАС.

ТАРАС грецьке „тарассо” — бентежу, турбую (буквально; бунтівник).   Тараско, Тарасик, Тарасичок,   Тарасунчик, Тарасуня, Тарасуньо, Тарасьо.

ТЕОДОР, ТОДОР грецьке „теос” — бог і „дорон” — дар, дарунок (буквально: божий дар). Тодорко, Тодорцьо, Тодірко, Теодорик.

ТЕОКТИСТ див. ФЕОКТИСТ.

ТЕОФАН див. ФЕОФАН.

ТЕОФІЛ див.  ФЕОФІЛ.

ТЕРЕНТІЙ (ТЕРЕШКО, ТЕРЕНЬ) латинське можливо, від „теренс” tero — тру. Терех, Терешечко.

ТИЛИМОН див. ФИЛИМОН.

ТИМІШ,  ТИМКО див. ТИМОФІЙ.

ТИМОН грецьке „тимон”  — шаную — який шанує, поважає.

ТИМОФІЙ (ТИМІШ, ТИМКО) грецьке „тім” — честь, шана і „теос” — бог (буквально: той, хто шанує бога; богобоязливий). Тимонько, Тимочко, Тимцьо, Тимось, Тимусь, Тимоха, Тимошко, Тіма.

ТИМУР монгольське, Тимур (Тамерлан) — ім'я середньоазіатського еміра і полководця; від „тумур” — залізо. Поширилося під впливом повісті А. Гайдара „Тимур і його команда”. Тіма.

ТИТ латинське; можливо, від „тітулус” — честь, пошана. Титко, Титонько,   Титочко.

ТИХІН, ТИХОН грецьке „тіхон”— маю щасливу долю — щасливий; щасливець; Тіхон — ім'я бога щастя. Тишко.

ТОДОР див. ТЕОДОР.

ТОДОС, ТОДОСЬ див. ФЕОДОСІЙ.

ТРИФІЛІЙ грецьке „трифілос” — житель Трифілії; можливо, від „тріфілон” — трилисник, конюшина.

ТРИФОН грецьке „тріфон” — розкошую — який живе в розкошах.

ТРОХИМ грецьке „трофімос” — годувальник або вихованець, годованець. Трохимко, Трохимонько, Трохимочко, Трохимчик, Тронь, Тронько, Трушко.

 

У

УЛАС див. ВЛАС.

УЛІЯН див. ЮЛІАН.

УЛЯН латинське, те   саме, що ЮЛІАН.  Улянко, Улянонько,   Уляночко.

УСТИМ, УСТИН (ЮСТИМ, ЮСТИН) латинське особове ім'я, від „юстус” — справедливий. Устимко, Устимонько, Устимочко.

 

Ф

 
ФАДЕЙ, ТАДЕЙ (ТАДІЙ) давньоєврейське ім'я „тадде —хвала. Тадик.

ФЕДІР грецьке „феос” — бог  і   „дорон” — дар,  дарунок (буквально:  божий  дар).   Федірко,   Федорко,   Федоронько, Федорочко, Федь, Федько, Федя, Федорик, Федунь, Федуньо, Федуньцьо, Федьо; Дорко.

ФЕДОС,   ФЕДОСЬ див.  ФЕОДОСІЙ.

ФЕДОТ грецьке особове ім'я, від „феодотос” — даний богами. Федот ко, Федотонько, Федоточко, Федь, Федько, Федя, Федьо.

ФЕДУЛ див. ФЕОДУЛ.

ФЕЛІКС   латинське „фелікс” — щасливий.  Фель, Феля.

ФЕОДОСІЙ (ФЕДОС, ФЕДОСЬ, ТОДОС, ТОДОСЬ, ТОДОСІЙ) грецьке „феос” — бог і „досіс”— дар, дарунок (буквально: божий дар). ТОДОСІЙКО, ТОДОСКО, ТОДОХ; ФЕСЬКО.

ФЕОДУЛ (ФЕДУЛ) грецьке „феос” — бог і „дулос” — раб, буквально:   раб  божий.

ФЕОКТИСТ, ТЕОКТИСТ грецьке; „феос” — бог і „ктізо” — засновую, утверджую  (буквально:   боже   творіння,   божий витвір).

ФЕОФАН,   ТЕОФАН грецьке „феос” — бог  і  „фано” — показую, виявляю (буквально: явлений богами). Фан.

ФЕОФІЛ,   ТЕОФІЛ   грецьке „феос” — бог   і   „філіо” — люблю.  Філько.

ФЕРАПОНТ   грецьке „ферапон” —  слуга; супутник.

ФИЛИМОН (ТИЛИМОН) грецьке особове ім'я;  від „філео” — люблю.   Филимонко;  Тилимонко; Філь, Філя.

ФІЛАДЕЛЬФ грецьке „філео” — люблю і „адельфос” — брат.

ФІЛАРЕТ   грецьке „філео” — люблю   і   „арет” — доброчесність  (буквально:  той,  що любить доброчесність).

ФІЛОГОНІЙ грецьке „філео” — люблю і „гонос” — нащадки.

ФІРС грецьке „фірсос” — прикрашений квітами й виноградними гілками жезл, який носили під час святкових процесій.

ФЛАВІАН; ФЛАВІЙ латинське „флавус” — жовтий, золотавий; білявий.

ФЛЕГОНТ грецьке „флегон” —який горить, палає.

ФЛОР латинське „флоріс” — квітка.

ФЛОРЕНТИН; ФЛОРЕНТІЙ латинське „флоренс” — який цвіте, квітучий.

ФЛОРІАН латинське те саме, що ФЛОР.

ФОКА грецьке „фок” — тюлень; за іншим тлумаченням — житель Фокіди (область у середній Греції).

ФОМА див.  ХОМА.

ФОРТУНАТ латинське „фортунатос” — щасливий.

ФОТІЙ,   ФОТ грецьке „фотос”— світло.

ФРАНКО запозичене з  німецької Франко — франк (представник германського племені франків), пізніше звідси франк — вільний.

ФРІДРІХ запозичене з  німецької, „фріду”— згода, мир і „ріхі” — могутній; князь. Фред.  

ФРОЛ латинське, те саме, що ФЛОР.

 

Х

ХАРИТОН,   ХАРИТІН   (ХАРКО)  грецьке „харітон” — щедрий, який дарує милості або від „харіс” — краса,  слава,   Харитонко,  Харитінко,   Харечко.

ХАРЛАМП (ХАРЛАМ) грецьке „хара” — радість, захоплення і „лампо” — блищу, сяю. Харло.

ХОМА (ФОМА) давньоєврейське; „хаом”— близнюк. Хомко, Хомонько, Хомочко, Хомцьо, Хомусь, Хомка, Хомик; Тома, Томко, Томусь, Томуньо.

ХРИСАНФ   грецьке „хрисантес” — золотоцвітий.

ХРИСТИЯН грецьке „христіанос” — християнин.

ХРИСТОФОР грецьке Христос — Христос (по-грецькому це слово означає „помазаник”, „помазаний на царство”) і „феро” — несу.

 

Ч

ЧЕСЛАВ слов'янське; чест- (честь) і слав- (слава). Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

 

Ю

ЮВЕНАЛІЙ латинське „ювеналіс” — юнацький. ЮВКО.

ЮЗЕФ слов'янське;  те   саме,   що    ЙОСИП. Юзько, Юзик, Юзя, Юзьо, Юзуненько, Юзунечко

ЮЛІАН (УЛІЯН) латинське, римське особове ім'я, від „юліанус”— Юліїв. Юлько, Юля, Юлик, Юльчик, Юльцьо.

ЮЛІЙ; ЮЛІУС латинське, римське родове ім'я Юліус; від грецького „іулос”— кучерявий. Юлько, Юля, Юлик, Юльчик, Юльцьо.,

ЮНІЙ латинське, рим. родове ім'я Юніус; від латинського „ювеніс” — юнак.

ЮРІЙ (ЮРКО) грецьке те саме, що ГЕОРГІЙ. Юр, Юра, Юрчик, Юрась, Юрасько, Юрасьо, Юрасик, Юрасенько, Юрасечко, Юраш, Юрашко, Юрієчко, Юрійко, Юрцьо, Юрусь, Юрок; Жорж, Жора, Жорик.

ЮСТИМ,   ЮСТИН див.  УСТИМ.

ЮСТИНІАН   латинське „юстус” — справедливий.

ЮХИМ (ЄФИМ, ЄВТИМ) грецьке „єфемос” — благочестивий, священний. Юхимко, Юхимонько, Юхимочко, Юхимцьо, Юхимчик; Фіма; Юша.

 

Я

ЯВДОКИМ див. ЄВДОКИМ.

ЯВТУХ див. ЄВТИХІЙ.

ЯКИМ давньоєврейське  „єояким” —Ягве (бог) споруджує. Якимко, Якимонько, Якимочко, Якимцьо, Якимик, Якимчик, Якимець.

ЯКІВ давньоєврейське  Якоб – він іде слідом (по п'ятах), від „акеб” - п'ята. Яківко, Яковко, Яковець, Якусь, Ясько, Яцина, Яцко, Яць, Яцько,  Яцьо, Яшко, Яша.

ЯЛИСЕЙ див. ЄЛИСЕЙ.

ЯН запозичене; те саме, що ІВАН. Янко, Янцьо, Ясь, Ясько.

ЯНУАРІЙ -  латинське „януаріус” — давнє італьське божество, бог сонця і світла, дверей і воріт; від „янус” — критий прохід; „януа”— двері) — який належить Янусові, стосується його.

ЯРЕМА, ВЕРЕМІЙ (ЄРЕМІЯ) давньоєврейське ім'я Ірміяху — Ягве (бог) піднесе; від „рум” — бути високим. Яремко, Яремонько, Яремочко, Яремочка, Яремчик, Ярко.

ЯРМОЛАЙ див. ЄРМОЛАЙ.

ЯРОМИР слов'янське від яр- (ярий) і мир- (мирний, мир). Ярко, Ярик, Ярчик, Ярусь, Ярусьо, Ярусик, Ярунь, Яруньо, Ярцьо.

ЯРОПОЛК слов'янське від яр- (ярий) і полк (військо, похід), Ярко, Ярик, Ярчик, Ярусь, Ярусьо.

ЯРОСЛАВ слов'янське від яр- (ярий) і слав- (слава). Ярко, Ярик, Ярчик, Ярусь, Ярусьо, Ясик; Слава, Славко, Славцьо, Славик, Славчик.

ЯРОШ див. ЄРОФІЙ.

 

Джерело:www.roditeli.u

 

 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 15
 • 07
 • 08
 • 12
 • 14
 • 15
 • 01
 • avtoportret khudozhnika
 • chi daleko do afriki
 • kholodniy dush istorii
 • mariya bashkirtseva
 • petro yatsik
 • poet iz pekla
 • prigodi kozaka mikoli
 • privatna sprava
 • ukrainski metsenati
 • 25poetiv

Хто зараз на сайті

На сайті 105 гостей та відсутні користувачі

Відкритий лист